Skip to main content

Neuropsykiatriset oireet haastavat monen arkea, niin aikuisten kuin lastenkin. Kohtaamme eri kuntoutuspalveluissamme näitä haasteita kuntoutukseen tulevien lasten perheissä tai nuorten palveluissa. Osa vanhemmista tunnistaa samoja haasteita myös omassa toiminnassaan. Meille MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä on myös syntynyt jo paljon osaamista näihin pulmiin, joten meillä on antaa neuvoja perheen vanhemmille ja lapselle tai nuorelle itselleen. Haluamme kuitenkin palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

Kuusi meidän kuntoutustyöntekijäämme on lähtenyt syventämään osaamistaan Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen. Koulutukseen lähtenyt ryhmämme on hyvin moniammatillinen. Tämä moniammatillisena ryhmänä osallistuminen tuo aivan varmasti lisäarvoa heidän opiskeluunsa. Se on hieno juttu myös työnantajan näkökulmasta. Osaavaan ja yhteistyötaitoiseen henkilöstöön kannattaa satsata!

Toimintaterapeutti, KM, AmO Kirsi Kero on työskennellyt pitkään ADHD-, Asperger- ja autismikursseilla sekä lasten että vanhempien kanssa, joten neuropsykiatriset oirekuvat ovat hänelle hyvin tuttuja. Koulutukseen osallistumalla hän haluaa syventää ammatillista osaamistaan ja saada lisää konkreettisia menetelmiä ja välineitä asiakastyöhön.

 ”Kokeneena ammattilaisena minulla on hyvät valmiudet ottaa uudet tiedot heti käyttöön ja soveltaa niitä kuntoutustyöhön. Toivon, että nepsykoulutus tuo työkalupakkiini lisää toimivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyödynnettäväksi sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelyyn. Jotain on jo mukaan tarttunutkin.”

Psykologina Mia Ristolaa kiinnosti erityisesti koulutus, joka on kattava ja monipuolinen, osaamista syventävä ammatillinen koulutus. Mia työskentelee tällä hetkellä NUOTTI-valmentajana, jossa valmennettavilla on paljon arjen pulmia elämänhallinnassa. Kokeneena ammattilaisena hän tunnistaa näiden pulmien taustalta usein juuri nepsy-oireita. Yhtenä tärkeänä antina koulutuksessa hän pitää myös toisten ammattilaisten tapaamista ja oman osaamisen reflektointia:

”Uusien konkreettisten menetelmien saaminen työhön sekä alan ammattilaisten tapaaminen ja kuuleminen luentojen yhteydessä on ollut arvokasta. Ammatillisesti on ollut hienoa huomata, että minulla on työskentelyssäni jo todella paljon nepsy-valmentajan osaamista, jota koulutus syventää entisestään.”

Ammattiopisto Spesian koulutusta on pidetty hyvin suunniteltuna ja käytännönläheisenä. Monipuoliset koulutuspäivät ja itsenäiset opiskelutehtävät ovat innostaneet oppimaan ja luoneet ryhtiä uuden oppimiseen. Keskustelut ja ryhmätyöt ovat olleet mielekkäitä ja tukeneet oppimista. Hyvältä ovat tuntuneet myös harjoitusvalmennukset lasten tai nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Tärkeinä elementteinä koulutuksessa olevat nostavat esiin sen, että on ollut mahdollisuus tavata uusia ihmisiä eri työpaikoilta ja vaihtaa kokemuksia. Työarki on joskus aika kiireistä, joten koulutuksen aikana hyvältä on tuntunut se, kun on ollut myös omien työkavereiden kanssa ollut enemmän aikaa pohtia yhdessä näitä asioita.

Lähihoitaja Eveliina Kanerva on tehnyt myös jo pitkään kuntoutustyötä osana työryhmää. Hänelle on kertynyt kokemusta erityisesti lasten ja lapsiryhmien kanssa työskentelystä. Eveliina odottaa kovasti valmistumista nepsy-valmentajaksi.

Itse ajattelen lähihoitajan näkökulmasta, että tämä koulutus ja sieltä saatu osaaminen tuovat uutta sisältöä omaan työkuvaani ja lisäävät mielenkiintoa esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Innokkaana ja energisenä lähden tätä toteuttamaan.”

Yhteisenä kommenttina koulutukseen osallistujat ja kokeneet kuntoutuksen ammattilaisemme toteavat:

Innolla odotamme valmistumista, että olemme virallisesti nepsy-valmentajia ja pääsemme hyödyntämään kaikkea omaksumaamme työssämme!”

NepsyKuvassa vasemmalta alkaen psykologi Pia Nieminen, psykologi Mia Ristola, psykiatrinen sairaanhoitaja Marianne Laiho, toimintaterapeutti, KM, AmO Kirsi Kero ja fysioterapeutti Liisa-Maija Unhola. Lähihoitaja Eveliina Kanerva on erillisessä kuvassa.

Uudet neuropsykiatriset valmentajamme valmistuvat ensi vuoden keväällä ja tulevat täydentämään meidän nepsy-tiimiämme.

Osaaminen on käytössä jo nyt osana kuntoutuspalvelujamme. Liisa-Maija ja Eveliina työskentelevät harkinnanvaraisen yksilöllisen kuntoutuksen palveluissa, Marianne NUOTTI-valmentajana ja LAKU-työryhmässä, Mia työskentelee NUOTTI-valmentajana, Kirsi ja Pia työskentelevät tällä hetkellä sopeutumisvalmennuskursseilla ja ensi vuoden puolella he siirtyvät täydentämään LAKU-työryhmää ja harkinnanvaraista yksilöllistä kuntoutusta.

Suunnitelmissa on, että avaamme keväällä 2021 aivan uutena palveluna Nepsy-valmennuksen, jota toteuttavat meidän erittäin kokeneet kuntoutustyöntekijämme. Tästä tiedotamme alkuvuodesta erikseen.

Tervetuloa meille kuntoutukseen! Kuntoutuspalveluistamme löytyy lisätietoja täältä. Tai voit ottaa yhteyttä kuntoutussihteeriimme puh 040 630 7173.