Skip to main content

Theraplay

Theraplay

Theraplay-terapiasta apua lapsen käyttäytymishaasteisiin sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen ongelmien hoitoon.

Mitä Theraplay-terapia on?

Theraplay-terapia on lyhytterapeuttinen menetelmä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdeongelmien sekä lapsen käyttäytymishaasteiden hoidossa. Terapiassa vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta tarjoamalla uusia vuorovaikutustapoja.

Terapian tarkoituksena on vahvistaa vanhemman ymmärrystä ja hyväksyntää viestivää vuorovaikutusta lastaan kohtaan. Theraplay on suunnattu kaikenikäisille lapsille.

Theraplayta voidaan toteuttaa sekä ehkäisevästi että korjaavasti eri-ikäisten lasten kanssa. Työskentelyssä voivat olla mukana lapsen biologiset vanhemmat, adoptiovanhemmat tai sijaisvanhemmat. Terapia voidaan toteuttaa myös lapsen ja yhden vanhemman kanssa.

Kenelle Theraplay-terapia on tarkoitettu?

Theraplayta käytetään monimuotoisesti erilaisten ongelmien hoitoon, kuten

 • lapsen kehitysviiveisiin ja kehityshäiriöihin
 • käyttäytymisen hallinnan ja säätelyn ongelmiin (esim. neurologiset oireyhtymät)
 • traumaperäisiin sopeutumishäiriöihin
 • kiintymyssuhteisiin liittyviin haasteisiin (mm. adoptiolapset, sijaishuolto)
 • syömis- ja unihäiriöihin.

Keskiössä on vanhemman huoli hänen ja lapsen välisestä arjen toiminnasta, ja tunne siitä, että asiassa ei selviä omin avuin.

Mitä hyöytyä Theraplay-terapiasta on?

Theraplay-terapia

 • vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja suhdetta
 • parantaa lapsen itsetuntoa
 • vahvistaa lapsen taitoa toimia sosiaalisissa suhteissa
 • voi tuoda helpotusta lapsen käytösoireisiin
 • parantaa lapsen tunneilmaisua
 • auttaa vanhempia tulemaan tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan.

Theraplay-terapia käytännössä

Jokainen Theraplay-terapiaprosessi rakennetaan yksilöllisesti perheen tarpeiden mukaisesti. Terapiatapaamisten määrä on keskimäärin 15–30.

Terapiatapaamisiin osallistuvat lapsi ja vanhemmat yhdessä terapeutin kanssa. Lisäksi terapeutti tapaa vanhempia erikseen heidän omissa keskusteluissaan terapian aikana.

Theraplay-tapaamiset videoidaan vanhempien ja lapsen luvalla. Terapiassa ovat keskeisiä vanhemman kanssa videoiden äärellä käydyt keskustelut, joissa terapeutti auttaa vanhempaa tiedostamaan vahvuuksiaan rakentaa yhteyttä lapseensa.

Iloinen ja yllätyksellinen leikkisyys ja onnistumisen kokemukset ovat Theraplay-terapiassa keskeisiä. Lapset pitävätkin Theraplay-terapiasta yleensä hyvin paljon.

Theraplay-terapia toteutetaan pääasiassa Turussa sijaitsevassa toimipisteessämme. Tarvittaessa terapia voidaan toteuttaa osittain myös perheen kotona. Terapian ajankohdat pyritään sovittamaan perheen aikatauluihin joustavasti.

Theraplay-terapiaa sydämellä ja ammattitaidolla

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluissa Theraplay-terapiaa on tarjottu perheille jo yli 20 vuoden ajan. Koulutetuilla terapeuteillamme on laaja-alaista kokemusta menetelmän käytöstä hyvin erilaisten perheiden kanssa.

Turussa perheitä palvelee kolme koulutettua Theraplay-terapeuttia. Lisäksi tarjoamme ammattilaisille Suomen Theraplay-yhdistys ry:n hyväksymää Theraplay-työnohjausta.

Ajanvaraus

Ota yhteyttä Theraplay-terapeutti (koulutuksessa, psykologi PsM) Niina Hakalaan, niina.hakala@aamospalvelut.fi tai puh. 040 653 1736.

Theraplay-terapiaan voi hakeutua vanhempien omasta aloitteesta tai ammattilaisen (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) suosituksesta. Ohjaukseen tullaan tavallisimmin kotikunnan sosiaalitoimen tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Ohjaukseen voi tulla myös itse maksaen.

Hinnat

Theraplay-terapiatapaaminen (lapsi ja vanhemmat tai vanhempien videoreflektiivinen keskustelu) 45 min – 120 €

Hinta-arvio sisältää kirjallisen lausunnon. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen.

Theraplay-terapia ei toistaiseksi ole Kelan korvaama terapiamuoto.

Lisätietoa Theraplay-terapiasta

Lisätietoa menetelmän tutkimusnäyttöön perustuvasta vaikuttavuudesta:

Kasvun tuki – Theraplay

Theraplay.org – What is Theraplay?

Kysy lisää ja varaa aika!

Kysy lisää!

Theraplay-terapeutti Niina Hakala

Niina Hakala
palveluvastaava, psykologi, VIG-työnohjaaja ja -kouluttaja, Theraplay-terapeutti (koulutuksessa)
niina.hakala@aamospalvelut.fi
040 653 1736

Ota yhteyttä

Theraplay-terapeutit

Theraplay-terapeutti Niina Hakala

Niina Hakala
Theraplay-terapeutti (koulutuksessa)
niina.hakala@aamospalvelut.fi
040 653 1736

Kimmo Reunanen
Theraplay-työntekijä
kimmo.reunanen@aamospalvelut.fi
040 587 2459