Skip to main content

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon palvelut

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon palvelut

Perhekuntoutus voi auttaa tilanteessa, jossa perhe tarvitsee ulkopuolista tukea. Lastensuojelullista perhekuntoutusta järjestetään kotona tehtävänä kuntoutuksena.

Lastensuojelullinen perhekuntoutus

Lastensuojelullinen perhekuntoutus on tarkoitettu pääasiassa lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleville lapsille, joiden arvioidaan hyötyvän intensiivisestä koko perhettä koskevasta työskentelystä.

Kuntoutus on tavoite- ja voimavarasuuntautunutta ja sitä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen ja lapsen kuntoutuksesta ja hoidosta vastaavien tahojen kanssa.

Tuloksellisen kuntoutuksen ydinasioita ovat mm. tavoitteellisuus, lapsen näkökulman esiin nostaminen, lapsen ja perheen kuulluksi ja arvostetuksi tuleminen sekä osallisuus kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Lastensuojelullisen kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksen tavoitteet laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kuntoutusta ovat suunnittelemassa perheen ja moniammatillisen työryhmämme lisäksi kotikunnan lastensuojelutyöntekijät. Mukaan voidaan ottaa myös perheelle tärkeitä läheisiä tai muita ammattilaisia.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on usein

  • tukea ja korjata perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä
  • edistää perheen selviytymistä arjesta.

Moniammatillisella työryhmällämme on laaja osaaminen ja pitkä kokemus perheiden kanssa työskentelystä. Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden ammattilaisten erityisvahvuus on neuropsykiatrinen osaaminen ja vuorovaikutuksen tukeminen.

Kuntoutusjakson pituus

Kuntoutusjaksojen pituus sovitaan yksilöllisesti perheen ja kotikunnan lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Kuntoutus voidaan toteuttaa perheen kotona, kotipaikkakunnan ympäristössä, Aamoksen kuntoutustiloissa ja luontoympäristössä.

Kuntoutuksen maksaa sosiaalitoimi.

Yhdessä perheen kanssa

Kuntoutus sisältää keskusteluja ja yhteistä tekemistä oman perheen kesken. Huomioimme tekemisessä eri ikäisten lasten tarpeet.

Kaikessa työskentelyssä on mahdollisuus hyödyntää keskustelun lisäksi, asiantuntija-tapaamisia, toiminnallisia ja seikkailullisia menetelmiä, arjen ohjausta, palveluohjausta sekä vuorovaikutuksen menetelmiä (VIG-ohjaus ja Theraplay®). Aamoksen toiminnassa käytettävät menetelmät mahdollistavat lapsen ja muiden perheenjäsenten tasavertaisen osallistumisen ja lisäävät osallisuuden kokemuksia.

Tästä löydät lisää tietoa siitä, mitä perhekuntoutuksessa tehdään!

Näin haet perhekuntoutukseen

Lastensuojelulliseen kuntoutukseen hakeudutaan oman kotikunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijän  ohjaamana. Ota yhteyttä oman kuntasi lastensuojelun sosiaalityöntekijään, jos koet lastensuojelullisen perhekuntoutuksen voivan auttaa perheesi tilannetta.

Miksi juuri meille?

  • Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluilla on vahva neuropsykiatrinen osaaminen ja vuorovaikutusmenetelmien osaaminen, joiden avulla pystymme vastaamaan erityisesti neuropsykiatrisista haasteiden kanssa kamppailevien perheiden tarpeisiin.
  • Vahvalla vuorovaikutusosaamisella haluamme tukea myös vauvaperheiden varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen rakentumista.
  • Pystymme räätälöimään työskentelyä perheiden tarpeiden mukaisesti monipuolisissa tiloissamme.

Tiimimme toteuttaa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnettävää tehostettua perhetyötä sekä sosiaalihuollon palveluna myönnettävää perhetyötä ja ammatillista tukihenkilötoimintaa.

Ota yhteyttä
blogi

Kysy lisää!

Kimmo Reunanen
vastaava kuntoutustyöntekijä, sosionomi YAMK
040 587 2459
kimmo.reunanen@aamospalvelut.fi

Ota yhteyttä

Tutustu tietosuojaselosteeseen täällä.