Skip to main content

VIG-ohjaus

VIG-ohjaus

VIG-ohjauksessa vanhempi tulee tietoiseksi kyvyistään ja taidoistaan rakentaa hyvää vuorovaikutusta hänen ja lapsen välillä. Lapsi ja nuori otetaan mukaan työskentelyyn hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Kenelle VIG-ohjaus on tarkoitettu?

VIG-ohjaus (Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus) on perheiden kanssa käytettävä menetelmä, jossa hyödynnetään lyhyitä videoituja vuorovaikutustilanteita lapsen ja vanhemman välillä perheen arkiympäristössä.

VIG-ohjausta käytetään muassa perhetyössä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, sosiaalityössä, terveydenhuollossa, kuntoutuksessa, lastensuojelun palveluissa, kehitysvammahuollossa sekä ammattihenkilöiden työnohjauksessa (VERP).

VIG-ohjaus soveltuu käytettäväksi vauvaikäisillä, leikki-ikäisillä, alakouluikäisillä sekä nuorilla ja heidän vanhemmillaan.

VIG-ohjaukseen voi hakeutu esim. seuraavissa tilanteissa

  • halutaan vahvistaa vanhemman luottamusta itsestään vanhempana
  • halutaan tukea lapsen itsetuntoa tai sosiaalisia taitoja (esim. koulussa tai päiväkodissa)
  • halutaan tukea vanhemman ja lapsen tai nuoren väliseen suhteeseen
  • kaivataan helpotusta vanhemman stressiin ja kuormitukseen
  • kaivataan apuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin arjessa
  • halutaan vahvistaa perheenjäsenten välistä tunneyhteyttä.

Mitä VIG-ohjauksessa tehdään?

VIG-ohjaus perustuu lyhyisiin video-otoksiin, joista nostetaan esiin yhteiseen tarkasteluun yhteyttä rakentavaa käyttäytymistä ja tunneilmaisua. Vanhempaa voidaan esimerkiksi auttaa huomaamaan lapsen vuorovaikutusaloitteet ja osoittaa hänen kykyjään vastata niihin. Ohjaus perustuu aina perheen yksilöllisiin tarpeisiin ja muutostoiveisiin.

Tyypillisesti työskentelyjakso perheen kanssa sisältää 3-5 videokuvausta ja sen jälkeen tapahtuvaa keskustelua. Kaikkeen videointiin pyydetään aina vanhemmilta kirjallinen lupa, eikä videoita käytetä muuhun tarkoitukseen.

Katso Näen sinut -video, jossa nuoret tytöt ja äidit kertovat kokemuksistaan VIG-ohjauksesta.

VIG-ohjaus Kuntoutussäätiö Lausteessa

Toimme menetelmän Suomeen vuonna 1996. Menetelmää on hyödynnetty siitä lähtien laajasti erilaisissa perhekuntoutuspalveluissa ja meillä on useita menetelmään kouluttautuneita ammattilaisia.

Kuntoutussäätiö Lauste vastaa lisäksi menetelmän nimikesuojatusta koulutuksesta ja työnohjauksesta Suomessa.

Toimipisteemme sijaitsee Turussa.

Ajanvaraus

Ota yhteyttä VIG-ohjaaja Niina Hakalaan, niina.hakala@aamospalvelut.fi tai puh. 040 653 1736.

VIG-ohjaukseen voi hakeutua vanhempien omasta aloitteesta tai ammattilaisen (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) suosituksesta. Ohjaukseen tullaan tavallisimmin kotikunnan sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Ohjaukseen voi tulla myös itse maksaen.

Hinnat

VIG-ohjaustapaaminen (videokuvaus tai keskustelu)  45 min – 120 €

Hinta-arvio sisältää kirjallisen lausunnon. Lisäksi voidaan veloittaa matkakuluja, mikäli perhe asuu yli 30 km Turun taajaman ulkopuolella ja työskentely toteutetaan perheen kotiympäristössä. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen perheelle annettavasta VIG-ohjauksesta.

VIG-ohjaus ei toistaiseksi ole Kelan korvaama terapiamuoto.

Lisätietoa menetelmän tutkimusnäyttöön perustuvasta vaikuttavuudesta:

Kasvun tuki

Video Interaction Guidance

Ajanvaraus
blogi

Kysy lisää!

Theraplay-terapeutti Niina Hakala

Niina Hakala
palveluvastaava, psykologi, VIG-työnohjaaja ja -kouluttaja, Theraplay-terapeutti (koulutuksessa)
niina.hakala@aamospalvelut.fi
040 653 1736

Ota yhteyttäTiimi

Tiimi

Kimmo Reunanen
VIG-ohjaaja ja -työnohjaaja, sosionomi YAMK
kimmo.reunanen@aamospalvelut.fi
040 587 2459

Johanna Merikallio-Rönneberg
VIG-ohjaaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja
johanna.merikallio-ronneberg@aamospalvelut.fi

Tyttö olet helmi! - Minna Aallontie

Minna Aallontie
VIG-ohjaaja ja -työnohjaaja, kuntoutuksen ohjaaja AMK
minna.aallontie@aamospalvelut.fi
040 653 2436