Skip to main content

Terapiapalvelut

Voit hakeutua lapsen tai nuoren kanssa avomuotoisiin terapia- ja tutkimuspalveluihimme, kun lapsen tai perheen tilanne tuntuu vaativan lisää selvitystä ja tukea. Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat hakeutumisessa palveluihin!

TERAPIAPALVELUT

Linkki toimintaterapiasivulle

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa lapsi saa vahvistusta omaan kehitykseensä ja tukea kasvulleen eri ikävaiheissa. Toimintaterapian avulla lapsi voi saada lisää keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristönsä tapahtumiin.

LInkki toimintaterapiatarpeen arviointi -sivulle

Toimintaterapiatarpeen arviointi

Toimintaterapiatarpeen arvioinnissa selvitetään, miten lapsen kehitystä voidaan tukea mahdollisesti toimintaterapialla. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen toimintakykyä, hänen kehityksellisiä taitojaan ja hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista.

Linkki perheterapiasivulle
Palveluohjaus

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään muutoksen tarpeessa koettuja asioita koko perheen voimin. Varaa aika Turkuun perheterapeutillemme!

Linkki theraplay-sivulle

Theraplay

Theraplay-terapiasta apua lapsen käyttäytymishaasteisiin sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen ongelmien hoitoon.

Linkki vig-ohjaus-sivulle
VIG MLL -ohjaus

VIG-ohjaus

VIG-ohjauksessa vanhempi tulee tietoiseksi kyvyistään ja taidoistaan rakentaa hyvää vuorovaikutusta hänen ja lapsen välillä. Lapsi ja nuori otetaan mukaan työskentelyyn hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Linkki Psykologipalvelut nuorelle -sivulle
Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjauksen avulla voidaan selventää lapsen kuntoutukseen liittyviä etuuksia ja sitä, miten perheen saamat palvelut vastaavat tarpeita. Palveluohjauksen tavoitteena on helpottaa perheen arjessa toimimista ja jaksamista.