Skip to main content

Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta

Kehitämme palveluita ja toimintaa lapsilähtöisesti yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa vahvasti kiinni perheiden arjessa. Kehittämistyömme lähtökohtia ovat perheiden tarpeet ja laadukkaiden kuntoutuspalveluiden tarjoaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Tyttö olet helmi! -etäohjaus

Tyttö olet helmi! -kehittämishanke on saanut jatkoa vuonna 2022, jonka aikana Tyttö olet helmi! -toiminnasta kehitetään etäohjausversio MLL:n Vanhempainnettiin valtakunnallisesti kaikille saatavaksi.

Etäohjausmalli on äidin ja tyttären vuorovaikutussuhdetta tukevaa ammatillisesti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä. Se on tarkoitettu valtakunnallisesti kaikille 12-16-vuotiaille tytöille äiteineen.

Tavoitteena on
 • tukea vanhempaa tulemaan tietoiseksi kyvyistään rakentaa vastavuoroista yhteyttä lapseensa
 • vahvistaa tytön ja äidin välistä vuorovaikutussuhdetta
 • tukea vanhempaa ja nuorta tulemaan tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan ja voimavaroistaan.
Yhteistyökumppanit
 • MLL
 • Salon kaupunki

Tyttö olet helmi! -etäohjauskehittämishankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lue lisää Tyttö olet helmi! -etäohjauksesta

Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminta

Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminta on tarkoitettu isälle ja pojalle yhdessä. Toimintaan voi osallistua pojan kanssa myös joku muu hänelle läheinen mieshenkilö. Toiminta on suunnattu 10–16-vuotiaille pojille, joilla on neuropsykiatrisia oireita.

Tavoitteena on
 • vahvistaa isän ja pojan välistä suhdetta tarjoamalla heille yhteisiä kokemuksia seikkailujen äärellä
 • vahvistaa pojan itsetuntoa
 • tukea isän vanhemmuutta
 • rohkaista isiä ja poikia kokeilemaan uusia asioita harrastekokeilujen parissa.

Isät ja pojat puussa -seikkailutoimintaa rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Isät ja pojat puussa -toiminta kehitettiin vuosien 2015–2017 aikana osana Emma & Elias -avustusohjelmaa.

Lue lisää Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminnasta

Lapsen arvokas keho

Lapsen arvokas keho on uudenlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea 7-12-vuotiaan lapsen ja perheen hyvinvointia ja painonhallintaa lasta arvostavasti.

Tavoitteena on
 • Lapsen kehotyytyväisyyden ja itsetunnon vahvistaminen
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Perheenjäsenten yhteisten kokemusten lisääminen ruuanlaitossa ja liikkumisessa.
Yhteistykumppanit

Kehittämishankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Lue lisää Lapsen arvokas keho -toiminnasta

Kehittämiskumppanit

Toimimme kehittämiskumppaneina mukana useissa hankkeissa ja kuntoutusalan verkostoissa.

 • Ammattiopisto Livia – maaseutuopisto Paimio
 • Arjessa alkuun -projekti – Autismi- ja Aspergerliitto
 • AVIG UK – Association for Video Interaction Guidance UK – (yhdistyksen kouluttajajäsenyys)
 • Perheet keskiöön! Järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2020) / STEA, Lastensuojelun Keskusliitto
 • Isät ja pojat puussa – seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille ja heidän isilleen / HUMAK Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta, Kota ry, Turun Aisti ry ja Salon seudun ADHD-yhdistys, Barnavårdsföreningen i Finland (ADHDcenter) sekä Turun, Salon ja Paimion kunnat
 • Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus TIKOTEEKKI
 • Kela
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys (KUTKE)
 • Kuntoutusverkosto KUVE
 • LAPE-kärkihanke (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) / THL
 • LASSO-työryhmä, Lasten sopeutumisvalmennuskurssien kehittämisverkosto, LASSO-hanke
 • Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta – Mannerheimin Lastensuojeluliitto / STEA
 • Muutos-hanke – Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS) / Kela
 • Niilo Mäki säätiön valtuuskunta ja NMI-verkosto
 • Palvelupolku/ Tatu ry
 • SOPE-työryhmä (sopeutumisvalmennustoimintaa järjestävien sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittämistyöryhmä)
 • SPIRAL-pelin uudet muodot -hanke / Kuntoutussäätiö, Aivoliitto, Finla työterveys / KELA
 • STEA
 • Suomen ensitietoverkosto
 • Suomen Theraplay-yhdistys ry
 • Varsinais-Suomen MONIKU-verkosto
 • Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla kehittämishanke / KELA
Yhteystiedot
blogi

Kysy lisää!

Theraplay-terapeutti Niina Hakala

Niina Hakala
palveluvastaava
040 653 1736
niina.hakala@aamospalvelut.fi

Ota yhteyttä

Tutustu tietosuojaselosteeseen täällä.