Skip to main content

Ryhmä- ja yksilötyönohjaus

Ryhmä- ja yksilötyönohjaus

Mieli ja keho jumittaa töissä? Liikutetaanpa yhdessä molempia! Tukea työn laatuun työnohjauksesta.

Kenelle työnohjaus on tarkoitettu?

Työnohjaus on tarkoitettu pääasiassa lasten ja nuorten kanssa julkisella tai yksityisellä sektorilla työskenteleville, jotka haluavat tukea organisaation tai oman työnsä laatua työnohjauksen avulla.

Tarjoamme työnohjausta sekä yksilöille että tiimeille.

Työnohjauksesta on apua, kun

  • työtilanne on kuormittava
  • omat kyvyt, taidot ja keinot tuntuvat riittämättömiltä
  • oma tai tiimin ammatti-identiteetti on muotoutumassa tai hukassa.

Työnohjauksen avulla työ helpottuu ja sujuvoituu. Sen avulla selvyys ja ymmärrys omista ajatuksista, tunteista ja toimintamahdollisuuksista lisääntyy ja saa psyykkistä tukea.

Työnohjauksen hyödyn saavuttamisen kannalta on tärkeää, että organisaation johto tukee ja on sitoutunut työnohjauksen toteuttamiseen.

Mitä työnohjauksessa tehdään?

Yhdessä sovitulla tavalla toteutetut yksilö- tai tiimitapaamiset ovat se kova ydin, jossa omaan tekemiseen ja työskentelymahdollisuuksiin keskittyvä tutkiminen ja pohdinta tehdään. Kaikessa tekemisessä pyritään henkilökohtaisen tai tiimin itsetuntemuksen vahvistamiseen.

Keskustelun lisäksi menetelminä voidaan käyttää videoavusteista vuorovaikutuksen ohjausta (VIG ja VERP) tai seikkailullisia menetelmiä. Lisäksi työnohjaajan kokemuksen tuomat aidot esimerkit tilanteista (esim. nepsy-kirjon ilmiöihin liittyen) antavat peilauspintaa oman työn suhteen.

Työnohjauksessa lähdetään aina liikkeelle yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista. Myös työnohjauksen kokonaiskesto, tapaamisten kesto, tiheys, tapaamisten toteutustapa (lähi- vai etätapaaminen) ja paikka määritellään aina yhdessä työnohjauksen tilaajan ja osallistujien kanssa.

 

Tiedustelut ja ajanvaraus

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää työnohjauksen luonteesta, mahdollisuuksista työtapana ja annamme tarjouksen työnohjauksesta.

Voit olla meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse aamospalvelut@aamospalvelut.fi tai soittamalla keskukseemme 02 2777 444.

Ota yhteyttä!
Palveluohjaus