Skip to main content

Seikkailukoulutus

Seikkailukoulutus

Seikkailukoulutuksessa opitaan perheiden kanssa työskentelyyn soveltuvia toiminnallisia ja seikkailullisia menetelmiä. Järjestämme seikkailukoulutusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityinä ja yleisinä koulutuspäivinä, työpajoina ja luentoina.

Opi hyödyntämään seikkailullisia ja luotolähtöisiä menetelmiä

Seikkailukoulutus on tarkoitettu ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat oppia hyödyntämään seikkailullisia ja luontolähtöisiä menetelmiä tukeakseen perheenjäsenten välisiä suhteita tai parantaakseen työntekijöiden ja asiakkaiden välistä suhdetta.

Koulutuksessa voidaan keskittyä seikkailukoulutuksen teoreettisiin perusteisiin, käytännön harjoitteisiin tai esimerkkeihin asiakastyöstä. Koulutuksessa esitellään tehokkaiksi ja toimiviksi todettuja menetelmiä sekä menetelmien käyttöön liittyviä mahdollisia riski- ja ongelmatilanteita.

Seikkailukoulutus soveltuu perheiden kanssa työskenteleville, yksilötyötä tekeville sekä ryhmien parissa työskenteleville ammattilaisille. Seikkailukoulutus sopii erityisesti neuropsykiatrisia piirteitä omaavien lasten kanssa työtä tekeville.

Seikkailukoulutuksen avulla

 • opitaan ymmärtämään seikkailullisen kuntoutuksen vaikutusmekanismeja
 • saadaan inspiraatiota ja ideoita
 • tuetaan osallistujien omia sosiaalisia taitoja, sillä myös koulutus on toiminnallinen
 • vahvistetaan kykyä havainnoida lapsen tarpeita
 • saadaan keinoja ohjata erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja heidän perheitään
 • saadaan keinoja huomioida erityistä tukea tarvitsevan lapsen haasteita ja vahvuuksia.

Seikkailukoulutuksen jälkeen osallistujat

 • tuntevat seikkailullisten ja luontolähtöisten menetelmien käytön periaatteiden (systeeminen työote, suhdeorientaatio, mentalisaatio, voimavarakeskeisyys) perusidean
 • ovat saaneet esimerkkejä asiakkaiden kanssa käytettävistä seikkailullisista ja luontolähtöisistä menetelmistä
 • osaavat omatoimisesti ohjata jonkin kuntoutustyössä käytettävän harjoitteen.
Tilaa seikkailukoulutus

Seikkailukoulutusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Järjestämme seikkailukoulutusta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarjolla on kokonaisia koulutuspäiviä, työpajoja ja luentoja.

Asiakas voi valita koulutuspäivän aiheet seuraavista aihekokonaisuuksista:

 1. Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus seikkailussa
 2. Seikkailun vaikutusmekanismit
 3. Reflektio seikkailussa
 4. Riskien arviointi ja hallinta
 5. Seikkailumenetelmien käytön eettiset periaatteet
 6. Vuorovaikutuksen tukeminen seikkailun ja luontolähtöisten menetelmien avulla (mentalisaatio ja reflektiivinen funktio)
 7. Neuropsykiatristen piirteiden huomiointi seikkailumenetelmiä käytettäessä
 8. Kovat ja pehmeät taidot seikkailuohjaajan työkalupakissa
 9. Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työpaja.

Räätälöity seikkailukoulutuspäivä

Räätälöity koulutuspäivä järjestetään organisaationne yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Räätälöity koulutuspäivä koostuu teoriaosuudesta ja kokemuksellisista harjoitteista. Räätälöity koulutuspäivä on oikea valinta, jos halutaan pysähtyä pohtimaan luontolähtöisiä ja seikkailullisia menetelmiä organisaationne näkökulmasta, niiden soveltamiseen liittyviä periaatteita ja kokea itse, miltä harjoitteisiin osallistuminen tuntuu.

Koulutuspäivän kesto on seitsemän tuntia. Asiakas voi valita koulutuspäivään 3–5 aihekokonaisuutta. Varaamme oikeuden rajata aiheiden määrää niin, että aiheet ehditään käsitellä koulutuspäivän aikana.

Seikkailukoulutuksen kokemukselliset harjoitteet voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti ja vuodenajasta riippuen metsässä, kalliolla (esim. kalliolaskeutuminen) tai vesillä (esim. melonta).

Koulutuspäivä voidaan toteuttaa joko Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tiloissa ja lähiluonnossa Turun seudulla tai asiakkaan toimintaympäristössä. Asiakkaan luona järjestettäessä hintaan lisätään kilometrikorvaukset ja matkaan kulunut aika.

Osallistuja saa koulutuspäivään osallistumisesta todistuksen.

Hinta: 238 € + alv./hlö (kun osallistujia on vähintään 10 henkilöä)

Tilaa seikkailukoulutuspäivä

Räätälöity seikkailutyöpaja

Räätälöity seikkailutyöpaja järjestetään organisaationne yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Räätälöity seikkailutyöpaja sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoituksia. Työpaja on oikea valinta, kun halutaan perehtyä seikkailullisten/luontolähtöisten menetelmien periaatteisiin sekä päästä harjoittelemaan menetelmien soveltamista käytännössä.

Työpajan kesto on neljä tuntia. Asiakas voi valita koulutuspäivään 2–3 aihekokonaisuutta. Varaamme oikeuden rajata aiheiden määrää niin, että aiheet ehditään käsitellä työpajan aikana.

Koulutukseen kokemukselliset harjoitteet voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti ja vuodenajasta riippuen metsässä, kalliolla (esim. kalliolaskeutuminen) tai vesillä (esim. melonta).

Koulutuspäivä voidaan toteuttaa joko Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tiloissa ja lähiluonnossa Turun seudulla tai asiakkaan toimintaympäristössä. Asiakkaan luona järjestettäessä hintaan lisätään kilometrikorvaukset.

Osallistuja saa työpajaan osallistumisesta todistuksen.

Hinta: 195 € + alv./hlö (kun osallistujia vähintään 10 henkilöä)

Tilaa seikkailutyöpaja

Dialoginen luento seikkailullisista ja luontolähtöisistä menetelmistä

Dialoginen luento yhdistää luento-osuuden ja keskustelun aiheiden soveltamisesta asiakkaan tarpeisiin.

Dialoginen luento on oikea valinta, kun haluatte pysähtyä ulkopuolisen asiantuntijan johdatuksella käsittelemään seikkailullisten ja luontolähtöisten menetelmien taustavalla vaikuttavia ajatuksia ja soveltamiseen liittyviä periaatteita. Olennaista on menetelmien käyttö juuri asiakkaan organisaatiossa.

Luento on kestoltaan 1,5–5 tuntia riippuen asiakkaan valitsemista aihekokonaisuuksista. Yhden aiheen käsittelyyn menee noin 0,5–1 t.

Luento voidaan järjestää joko Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tiloissa Turussa, asiakkaan luona tai etäyhteyksin. Asiakkaan luona järjestettäessä hintaan lisätään kilometrikorvaukset.

Hinta: 1,5 h luento 495 € + alv.

Tilaa luento
Seikkailukoulutus

Kysy lisää!

Kouluttajat

NUOTTI-valmentaja - Valtteri Liimula

Valtteri Liimula
melonnan- ja köysitoiminnan ohjaaja, sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja
044 712 9288
valtteri.liimula@aamospalvelut.fi