Skip to main content

VIG MLL -työnohjaus

VIG MLL -työnohjaus

Tarjoamme VIG MLL -työnohjausta yksilö- ja ryhmätyönohjauksena.

Menetelmään kouluttautumisesta

VIGMLL® -menetelmään kouluttautumiseen kuuluu olennaisena osana käytännön harjoittelu ja työskentely omien videotallenteiden kanssa, menetelmää ei siis voi opiskella pelkästään käsikirjasta. Omien videotallenteiden tarkastelu työnohjauksessa syventää menetelmän teoreettista perustaa ja antaa tarvittavan tuen menetelmän käyttöön asiakkaiden kanssa.

Menetelmään kouluttautumista tuetaan työnohjauksella, jossa pyritään mahdollisimman luottamukselliseen ja turvalliseen ilmapiiriin. Vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen periaatteita pyritään toteuttamaan kaikilla tasoilla, myös työnohjauksessa. Koulutus edellyttää säännöllistä työnohjausta ja se on rakennettu koulutustasojen sisään. Koulutuksessa on keskeistä videoreflektiivinen työskentely, joka tarkoittaa koulutettavan omien vuorovaikutustaitojen tunnistamista ja tarkastelua videokuvasta asiakassuhteissa.

VIGMLL® -koulutus

Suomessa VIGMLL® -koulutus rakentuu kolmeen eri tasoon:

  • perustaso 7 op
  • ohjaajataso 11 op
  • työnohjaajataso 9 op

VIGMLL® -koulutus on nimikesuojattu ja Suomessa VIGMLL® -ohjaajan tai työnohjaajan pätevöitymiseen tähtäävää koulutusta antaa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.  VIGMLL® koulutusohjelmien sisällöt, laajuudet ja pätevyydet on standardoitu suomalaiseen käyttöympäristöön perustuen brittiläisten AVIGUK (Association for Video Interaction Guidance UK) koulutusstandardeihin. Säätiö tekee menetelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä ja päivittää koulutusohjelmien sisältöjä suositusten mukaisesti.

Nimikkeiden käyttö ja periaatteet

  • VIGMLL® -ohjaaja (perustaso) = nimikettä voi käyttää, kun henkilö perutason (7 op) koulutuksen jälkeen käyttää säännöllistä VIGMLL® -työnohjausta
  • VIGMLL® -ohjaaja = nimikettä voi käyttää, kun henkilö ohjaajatason (11 op) koulutuksen jälkeen käyttää säännöllistä VIGMLL® -työnohjausta oman harkintansa mukaan
  • VIGMLL® -työnohjaaja = nimikettä voi käyttää, kun henkilö on sertifioitu työnohjaajatasolta (9 op) MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön VIGMLL® -kouluttajan ja AVIG UK:n VIG-kouluttajan toimesta

Kysy avoimia paikkoja VIGMLL®-työnohjausryhmiin tai yksilötyönohjaukseen:

Nina Mellenius,
nina.mellenius@mll.fi
040 501 7707

Ota yhteyttä!
VIG

Kysy lisää!

Nina Mellenius

Nina Mellenius

VIG-ohjaaja, kouluttaja ja työnohjaaja
Theraplay-terapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja
Kehitysjohtaja
KM, väitöskirjatutkija

040 501 7707
nina.mellenius@mll.fi

Ota yhteyttä

Tutustu tietosuojaselosteeseen täällä.