Skip to main content

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-kuntoutus tukee nepsy-lapsen ja hänen perheensä arkea

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 5–15-vuotiaalle lapselle ja hänen perheelleen. Nepsy-oireet voivat hankaloittaa oppimista, sosiaalisia suhteita sekä arjen sujumista. Meillä on tilaa LAKU-kuntoutuksessa!

LAKU-perhekuntoutus yhdistää perheen, perheen arkiympäristön sekä arjen toimijat. LAKU-kuntoutus on joustava ja monimuotoinen kuntoutusprosessi. Siinä keskitytään perheen arjen sujumiseen lapsen nepsy-oireiden kanssa ja tuetaan lapsen myönteistä toimimista ja taitoja ylläpitää kaverisuhteita päiväkodissa tai koulussa. Perheen voimavarojen vahvistuminen ja lapsen kuntoutusasioiden järjestyminen voivat myös olla kuntoutuksen tavoitteina.

LAKU-perhekuntoutuksessa lapsen toimintakyky ja mahdollisuudet osallistua hänelle tärkeisiin asioihin vahvistuvat. Palvelu tukee pitkäjänteisesti perhettä arjen ympäristössä – siellä mistä perheen voimavarat ja vahvuudetkin löytyvät.

Lapsen diagnoosina voi olla

 • ADHD tai ADD
 • autimismikirjon häiriö
 • Touretten oireyhtymä

LAKU-kuntoutus antaa perheelle

 • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa.
 • lisätietoa nepsy-oireista ja neuropsykiatrisista häiriöistä.
 • konkreettisia ohjeita, miten helpottaa arjen sujumista ja selviytymistä haastavista tilanteista.
 • vertaistukea.

LAKU-perhekuntoutuksen rakenne ja sisältö

 • Kuntoutuskokonaisuus kestää noin 1,5 vuotta.
 • Perheen ja työryhmän tapaamisia on enintään 38. Ne järjestetään perheen arjen ympäristössä, esimerkiksi kotona, päiväkodissa, koulussa tai kuntoutuskeskuksessa. Tapaamisen kesto on noin 60 min. Tapaamisiin osallistuu 1-2 työryhmän jäsentä.
 • Kuntoutusviikonloppuja on kaksi, ja ne järjestetään Turussa Ruissalon Kylpylässä. Viikonloppuihin osallistuu myös muita perhekuntoutuksessa mukana olevia perheitä.
 • Perheen arjen toimijoiden kanssa toteutetaan yhteispalavereja.
 • Kuntoutus päättyy seurantatapaamisiin.

Perheen tavoitteet ohjaavat LAKU-kuntoutusta

Kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö laaditaan yhdessä perheen, työryhmän ja lähettävän tahon kesken perheen yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Kuntoutusta toteuttaa kokenut moniammatillinen työryhmä, joka on perehtynyt neuropsykiatrisiin oireisiin ja perhekuntoutukseen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosionomi. Useammalla työryhmän jäsenellä on neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys ja kahdella psykoterapeutin pätevyys. Tarvittaessa kuntoutukseen voi osallistua erityislastentarhanopettaja. Kuntoutusviikonloppuihin osallistuu myös lähihoitajia.

Hakeminen LAKU-kuntoutukseen ja kustannukset

LAKU-kuntoutusta haetaan Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutushakemukseen tarvitaan julkisen terveydenhuollon lääkärin suositus kuntoutustavoitteineen.

Toteutamme LAKU-kuntoutusta Kelan läntisen vakuutuspiirin alueella. Kela kustantaa kuntoutuksen ja siihen liittyvät etuudet.

LAKU-kuntoutuksen hakuohjeLataa esite

LAKU-työryhmä

 • Katja Hakkoomäki LAKU-koordinaattori, toimintaterapeutti (AMK), VIG-ohjaaja, nepsy-valmentaja, puh. 044 715 2032
 • Kimmo Reunanen sosionomi (YAMK), VIG-ohjaaja ja työnohjaaja, Theraplay-ohjaaja
 • Sinikka Loukamaa psykiatrinen sairaanhoitaja, palveluohjaaja
 • Johanna Merikallio-Rönneberg varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • Satu Kananen toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), melonnan ja köysitoiminnan ohjaaja
 • Pirjo Kosonen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, seikkailuohjaaja, Theraplay-terapeutti, VIG-ohjaaja, työnohjaaja (STOry)
 • Piritta Kuusimäki psykologi (PsM)
 • Katariina Lankinen sosionomi (AMK) sekä neuropsykiatrinen valmentaja
 • Minna Kalske psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
 • Pekka Lyytinen psykologi PsL sekä perhe- ja pariterapeutti
 • Jaana Nuotio Lastenpsykiatrian erikoislääkäri sekä lasten- ja nuorisopsykoterapeutti
Ota yhteyttä