Skip to main content

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-kuntoutus tukee nepsy-lapsen ja hänen perheensä arkea

Kelan kustantama yksilöllinen LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 7–15-vuotiaalle lapselle ja hänen perheelleen.
Tiesitkö, että LAKU-perhekuntoutukseen voi tänä vuonna päästä 15.3.2024 alkaen? Keskustele lapsen hoitavan lääkärin kanssa, sopisiko LAKU-kuntoutus tueksi teidän perheellenne. Meillä Aamoksella on vapaita paikkoja!

LAKU-kuntoutuksen hakuohje

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu teidän perheelle, kun

 • 7–15-vuotiaalla perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen diagnoosi:
  • ADHD tai ADD
  • autismikirjon häiriö
  • Touretten oireyhtymä tai
  • pitkäaikaiset tic-oireet.
 • Nepsy-oireet hankaloittavat oppimista, sosiaalisia suhteita ja arjen sujumista.
 • Tarvitaan tukea lapsen toimimiselle koulussa ja taidoille rakentaa sekä ylläpitää kaverisuhteita.
 • Perheen voimavarat kaipaavat vahvistusta.

16–29-vuotiaat ADHD- tai autismikirjon diagnoosin saaneet nuoret voivat hakea Oma väylä -kuntoutukseen.

Yksilöllistä, pitkäjänteistä tukea ja konkreettisia ohjeita haastavaan arkeen

Kelan kustantaman LAKU-perhekuntoutuksen tavoitteet ja sisältö laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden pohjalta yhdessä perheen, lähettävän tahon ja Aamoksen kokeneen, moniammatillisen työryhmän kanssa.

Joustava ja monimuotoinen LAKU-kuntoutus antaa perheelle

 • Lapsen yksilöllisiin tavoitteisiin perustuvia taitoja ja perheen myönteistä vuorovaikutusta.
 • Konkreettisia ohjeita, miten selviytyä haastavista tilanteista ja miten helpottaa arjen sujumista.
 • Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa, lisätietoa nepsy-oireista ja neuropsykiatrisista häiriöistä.
 • Vertaistukea sekä lapselle että perheenjäsenille.

LAKU-kuntoutusta haetaan Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutushakemukseen tarvitaan lääkärin suositus.

Kela kustantaa kuntoutuksen ja siihen liittyvät etuudet. Lapsen molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus saada ansionmenetyskorvausta koko kuntoutuksen ajalta. Vanhemmilla on myös oikeus saada matkakorvausta.

LAKUPerheen tilanne ja tavoitteet ohjaavat LAKU-kuntoutusta

1,5 vuotta kestävä LAKU-perhekuntoutuskokonaisuus sisältää:

 • 17 tapaamista asiakasperheen kanssa. Tapaamiset järjestetään perheen arjen ympäristössä, esimerkiksi kotona, koulussa tai Aamoksen toimitiloissa. Osa tapaamisista toteutetaan kuvapuheluina. Tapaamisiin osallistuu 1–2 työryhmän jäsentä.
 • 4–6 verkostotapaamista koulun, hoitotahon tai muiden arjen toimijoiden kanssa
 • 5 vertaisryhmätapaamista lapsille tai nuorille
 • 5 vertaisryhmätapaamista aikuisille läheisille ja
 • 2 seurantatapaamista kuntoutuksen loppuvaiheessa.

Meillä Aamoksella LAKU-kuntoutusta toteuttaa moniammatillinen työryhmä, jolla on pitkä kokemus neuropsykiatrisista oirekokonaisuuksista ja perhekuntoutuksesta. Työryhmäämme kuuluvat lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi ja perheterapeutti. Tarvittaessa kuntoutukseen osallistuu myös erityisopettaja.

Useammalla työryhmämme jäsenellä on neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys. Meillä on erityisosaamista myös mm. vanhemman ja lapsen välistä suhdetta vahvistavista menetelmistä, palveluohjauksesta sekä seikkailullisista menetelmistä.

LAKU-kuntoutuksen hakuohjeLataa esite
LAKU-perhekuntoutuksen työryhmä

LAKU-työryhmä

 • Katja Hakkoomäki LAKU-koordinaattori, toimintaterapeutti (AMK), VIG-ohjaaja, nepsy-valmentaja, puh. 044 715 2032
 • Kimmo Reunanen sosionomi (YAMK), VIG-ohjaaja ja työnohjaaja, Theraplay-ohjaaja
 • Sinikka Loukamaa psykiatrinen sairaanhoitaja, palveluohjaaja
 • Johanna Merikallio-Rönneberg varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VIG-ohjaaja
 • Satu Kananen toimintaterapeutti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), melonnan ja köysitoiminnan ohjaaja
 • Pirjo Kosonen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, seikkailuohjaaja, Theraplay-terapeutti, VIG-ohjaaja, työnohjaaja (STOry)
 • Piritta Kuusimäki psykologi (PsM), VIG-ohjaaja
 • Minna Kalske psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK), nepsy-valmentaja
 • Pekka Lyytinen psykologi PsL sekä perhe- ja pariterapeutti
 • Marika Leppänen Lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Ota yhteyttä