Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjauksen avulla voidaan selventää nuoren kuntoutukseen liittyviä etuuksia ja sitä, miten nuoren saamat palvelut vastaavat tarpeita. Palveluohjauksen tavoitteena on helpottaa nuoren arjessa toimimista ja jaksamista.

Mitä on palveluohjaus?

  • kartoittaa nykyiset tuet ja palvelut
  • kartoittaa tulevat tuki- ja palvelutarpeet
  • auttaa tukien ja palvelujen hakemisessa
  • toimia verkostoissa perheen tukena ja yhdessä sovittujen asioiden esille nostajana.

Miksi palveluohjaukseen?

Saat tietoa yhteiskunnan tukimuodoista ja palveluista sekä niiden hakemisesta.

  • Saat apua eri lomakkeiden täyttämisessä.
  • Palvelukokonaisuudesta muodostuu perheellenne tarkoituksenmukainen.
  • Palvelut ja tuet helpottavat arjessa toimimista.
  • Saat lisää voimavaroja arjessa selviytymiseen.
  • Saat apua viranomaisten kanssa asiointiin.

Palveluohjaukseen hakeutuminen

Palveluohjaukseen voi pyytää maksusitoumusta kotikunnan sosiaali- tai terveystoimesta. Toimitamme mielellämme tarjouksen palveluohjauksesta kotikuntaasi viranomaiselle. Vanhemmat voivat myös itse maksaa palveluohjauksen.  Kuntoutuksessa olevilla perheillä palveluohjaus kuuluu kuntoutusprosessiin eikä erillistä maksusitoumusta tarvita.

Ota yhteyttä
Palveluohjaus

Kysy lisää!

NUOTTI-valmentaja - Kristiina Elovaara

Kristiina Elovaara
kuntoutussuunnittelija
kristiina.elovaara@mll.fi
040 703 4272

Ota yhteyttä