Skip to main content

Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus on neuropsykiatrista valmennusta, joka auttaa lasta tai nuorta ja hänen perhettään löytämään uusia myönteisiä ja toimivia keinoja arkeen, esim. toiminnanohjauksen haasteisiin.

Varaa aika ensikäynnille

Kenelle nepsy-valmennus sopii?

Nepsy-valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia oireita. Valmennusta voidaan käyttää myös lasten ja nuorten psykiatrissa ja kehityksellisissä vaikeuksissa puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen tukemiseen. Lapsella tai nuorella voi olla esim.

 • ADHD tai ADD
 • autismikirjon häiriö
 • Tourette tai muu nykimishäiriö
 • kielellinen erityisvaikeus
 • pakko-oireinen häiriö
 • tunne-elämän säätelyn häiriö
 • uhmakkuus- ja käytöshäiriö.

Mitä Nepsy-valmennus on?

Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden neuropsykiatrisessa valmennuksessa keskeistä on koko perheen huomioiminen ja lapselle tai nuorelle mielekkäiden, toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen hänelle tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa sekä yhteistyö arjen toimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työskentelyote on ratkaisukeskeinen.

Nepsy-valmennuksessa

 • tuetaan lapsen ja nuoren arjen- ja elämänhallinnan taitoja.
 • autetaan löytämään uusia, myönteisiä ja toimivia keinoja, jotka mahdollistavat mahdollisimman itsenäisen ja mielekkään elämän.
 • annetaan apua toiminnanohjauksen taitoihin, kuten ajanhallintaan, organisointikykyyn, toiminnan aloittamiseen tai toiminnan loppuunsaattamiseen.

Nepsy-valmennuksessa voidaan esim. harjoitella lapsen ja nuoren kanssa toiminnan aloittamista ja etsiä yhdessä keinoja keskittymisen tueksi.

Nepsy-valmennus meillä

Neuropsykiatrinen valmennus on lyhytkestoinen ja tavoitteellinen työmuoto, mikä voi toteutua esimerkiksi kymmenenä tunnin mittaisena jaksona.

Valmennnusta voidaan järjestää

 • Turussa Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden tiloissa
 • perheen arkiympäristössä Varsinais-Suomen alueella tai
 • etäyhteydellä.

Nepsy-valmennuksessa keskitytään lapsen ja nuoren vahvuuksien etsimiseen ja vahvistetaan jo hyväksi havaittuja tapoja toimia arjessa.

Varaa aika ensikäynnille

Voit varata ajan neuropsykiatrisen valmennuksen ensikäynnille Turkuun Puutarhakadulle sähköisen ajanvarausjärjestelmämme kautta.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi tulla vanhempien omasta aloitteesta tai hoitavan lääkärin suosituksesta. Tavallisimmin valmennukseen tullaan terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Valmennukseen voi tulla myös itse maksavana.

Varaa aika ensikäynnille

Hinnat

Neuropsykiatrinen valmennus 75 €/60 min

Varaa aika ensikäynnille
Nepsy-valmennus auttaa löytämään toimivia keinoja arkeen

Kysy lisää!

NUOTTI-valmentaja - Valtteri Liimula

Valtteri Liimula
neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi AMK
valtteri.liimula@aamospalvelut.fi
044 712 9288

Varaa aikaOta yhteyttä

Nepsy-valmentajat

NUOTTI-valmentaja - Valtteri Liimula

Valtteri Liimula
neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi AMK
valtteri.liimula@aamospalvelut.fi
044 712 9288

Minna Kalske
neuropsykiatrinen valmentaja (koulutuksessa), psykiatrinen sairaanhoitaja
minna.kalske@aamospalvelut.fi