Skip to main content

VIG-koulutuksesta tukea puheterapeutinkin työhön

Hiphei ja huraa! Opiskelu kannattaa aina! Onnellisena voin kertoa, että valmistuin VIGFI-ohjaajaksi toukokuun alkupuolella.

VIGFI-koulutuksesta tukea ohjaajana työskentelylle

VIG tulee englannin kielen sanoista Video Interaction Guidance, suomeksi videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus.

VIGFI-ohjauksessa videoidaan lyhyitä vuorovaikutustilanteita lapsen ja vanhemman välillä perheen arkiympäristössä, jonka jälkeen videosta keskustellaan yhdessä perheen kanssa. Keskustelussa hyödynnetään videota aktiivisesti – pohditaan, mitä videolla näkyy, keskitytään hyviin vuorovaikutushetkiin ja tuetaan yhteyttä lapsen ja vanhemman välillä.

Olin kuullut paljon hyvää VIG-ohjaajakoulutuksesta ja miettiessäni, mistä saisin tukea nimenomaan ohjaajana työskentelylle, päädyin keväällä 2021 ilmoittautumaan VIGFI-koulutukseen.

Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen.

Mitä VIGFI-koulutus piti sisällään?

VIGFI-ohjaajaksi kouluttautuminen kesti koko lukuvuoden: aloitimme lokakuussa ja koulutus harjoitteluineen oli valmis toukokuussa.

Koulutukseen kuului

  • viisi koulutuspäivää
  • seitsemän yksilötyönohjausta omista asiakasprosesseista sekä
  • oman työskentelyn tarkastelu ja arviointi videoiden sekä kirjallisten töiden avulla.

Videoinnit ja VIG-keskustelut – oppimista tekemisen kautta

Koulutuksen aikana opiskelijan piti toteuttaa kahden perheen kanssa yhteensä kuusi videointia ja VIGFI-keskustelua. Harjoitteleminen oli todella antoisaa, koska itse tekemällä oppimiskokemus on voimakkaampi kuin vain aiheesta kuuleminen ja lukeminen.

Itselleni oman toiminnan katsominen videolta oli raastavaa, hankalaa ja ajoittain vähän palkitsevaakin. Yleensäkin itseni näkeminen videolta on minulle hankalaa, ja kun siihen lisää vielä uuden menetelmän harjoittelun, niin videoiden katsominen ja analysoiminen työnohjaajan kanssa ei ollut helppoa. Opiskelijan roolissa oleminen ja uuden opetteleminen on raakaa!

Samalla sain kuitenkin työnohjauksessa erinomaisen esimerkin VIGFI-ohjauksesta, kun ohjauksessa saattoi koko ajan luottaa työnohjaajan ammattitaitoon ja siihen, että saan oikeasti rakentavaa palautetta ja harjoitteluani tarkastellaan kunnioittavasti ja arvostavasti.

Mihin VIGFI-ohjausta voi soveltaa?

VIGFI-ohjauksen soveltamismahdollisuudet ovat laajat.

VIGFI-ohjausta käytetään paljon perheiden kanssa ja sitä voidaan käyttää myös lapsiryhmissä, jossa tavoitteena on tukea lasten myönteistä itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Sitä voidaan hyödyntää myös ammattilaisten kehittymisen tukena.

Haluatko mukaan VIGFI-koulutukseen?

VIGFI-koulutusta Suomessa järjestää Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut. Ilmoittautuminen vuoden 2023-2024 VIGFI-ohjaajakoulutukseen on nyt käynnissä!