Skip to main content

ADHD

ADHD

adhd

ADHD

ADHD on lyhenne sanoista ”Attention Deficit and Hyperactivity Disorder” – suomeksi ”tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriö”. Sen keskeisiä piirteitä ovat vilkkaus, vaikeudet keskittyä – erityisesti asioihin, jotka eivät tunnu itsessään kiinnostavilta – sekä impulsiivisuus.

Tämän sivun alussa olevan listan neljä ensimmäistä kohtaa ovat tyypillisiä ADHD:n piirteitä. Olet ehkä kuullut myös kirjainyhdistelmän ADD? Se on lyhenne sanoista Attention Deficit Disorder, suomeksi tarkkaamattomuushäiriö, ja se on muutoin ADHD:n kaltainen ilmiö, mutta ilman yliaktiivisuutta. ADD-henkilöt saattavat unohdella asioita, jäädä unelmoimaan omissa maailmoissaan ja heille voi olla vaikeaa päästä alkuun tehtävissä tai suunnitella tehokkaita toimintasuunnitelmia.

ADHD-henkilöiden aivoissa on havaittu eroja kontrollihenkilöihin verrattuna

  • Otsalohkon toiminnassa ja rakenteessa: otsalohko kehittyy hitaammin kuin kontrollihenkilöillä ja sen tilavuus voi olla pienempi; otsalohko vastaa toiminnan suunnittelusta, tarkkaavuudesta sekä impulssikontrollista
  • Limbisen järjestelmän toiminnassa; limbinen järjestelmä liittyy tunteiden sekä tarkkaavuuden säätelyyn
  • Tyvitumakkeissa, jotka liittyvät motoristen toimintojen säätelyyn sekä vaihtoehtoisten toimintojen väliltä valitsemiseen
  • Alueessa nimeltä Reticular Activating System (RAS), joka liittyy epäolennaisen tiedon suodattamiseen, niin että olennainen ”pääsee läpi”

Saattaa myös olla, että ADHD-henkilöiden aivoissa välittäjäainetta nimeltä dopamiini käsitellään poikkeavalla tavalla. Dopamiini liittyy mielihyvän kokemuksiin, liikkumiseen, uneen, tarkkaavuuteen ja oppimiseen.

ADHD-diagnoosiin usein liittyviä ”supervoimia” ovat kyky tehdä vaativia päätöksiä äärimmäisen nopeasti, kyky tuntea syvästi, kyky nähdä kokonaisuuksia ja ajatella luovasti. Näistä piirteistä johtuen ADHD-henkilöt saattavatkin työllistyä esimerkiksi ambulanssinkuljettajiksi tai heistä voi tulla menestyneitä yrittäjiä. Tunnettuja henkilöitä, joilla on ADHD, ovat mm. olympiauimari Michael Phelps, Virgin-konsernin omistaja sir Richard Branson ja koomikko Jim Carrey.

Miika Sallinen on kuvannut elämää ADHD:n kanssa mainiossa sarjakuvassaan:

ADHD-sarjakuva

Olemme tehneet myös videon, jossa kerromme perustietoa ADHD:sta.

 

Kirjoittaja: Markus Mattsson