Skip to main content

Virpi-Liisa Kykyri

Virpi-Liisa Kykyri

PhD in Psychology and Docent in Clinical Psychology, Psychologist, Vocational Teacher

Työskentelen tällä hetkellä apulaisprofessorina Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Tutkin psykologisten interventioiden ja käyttäytymismuutosten taustalla vaikuttavia perusprosesseja. Olen kiinnostunut ruumiillisista prosesseista useiden toimijoiden välisissä vuorovaikutustilanteissa (esim. henkilöiden välinen synkronia), joita tutkin monikanavaisen ja monimenetelmäisen lähestymistavan avulla.

Olen koulutukseltani PsT (psykologian tohtori) ja kliinisen psykologian, erityisesti vuorovaikutustutkimuksen dosentti. Olen peruskoulutukseltani psykologi ja minulla työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologin (PsL) tutkinto. Olen lisäksi koulutukseltani ammatillinen opettaja.

Olen aiemmin työskennellyt yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistolla (kliininen psykologia) ja Tampereen yliopistolla (työ- ja organisaatiopsykologia). Tätä ennen olen työskennellyt myös johtavana psykologina, kliinisenä psykologina ja koulupsykologina. Olen työskennellyt perheiden parissa yli 20 vuoden ajan. Muita kiinnostuksenkohteitani kliinisessä työssä ovat ADHD ja muut kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt sekä kouluikäisillä lapsilla että aikuisilla.

Toimivan kommunikaation ja terveiden ihmissuhteiden tukeminen on minulle sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti tärkeää. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkijana muodostumassa olevan yhteyden ja keskinäisen yhteensoinnuttumisen kauneus inspiroivat minua suuresti.

Olen kahden aikuisen lapsen äiti ja kahden ihanan tytön isoäiti. Tytöt ovat iältään viisi ja seitsemän vuotta vanhoja, ja molemmat ovat hyvin ihastuneita luonnon ihmeistä.

——————————————————

Currently, I work as Associate Professor in Psychology in the Faculty of Education and Psychology, University of Jyväskylä, Finland. The area of my research are the basic processes underlying psychological well-being interventions and behavioural changes. I’m interested in embodied processes of social interaction between multiple actors, such as interpersonal synchrony, which I study by using multi-modal and multi-method approaches.

I am PhD in Psychology and Docent in Clinical Psychology, especially interaction research. I am also a Psychologist, and I have Professional Postgraduate Degree on Work and Organizational Psychology. Moreover, I am a qualified Vocational Teacher.

Earlier, I have worked as a University Lecturer at JYU (Clinical Psychology) and TUNI (Work and Organizational Psychology). Prior that, I have worked as a Head Psychologist, Clinical Psychologist, School Psychologist, and a Head of the Further Education Division. I have over 20 years experience of working with families. Among my other clinical interests are ADHD and other developmental neuropsychiatric disordes, both in school aged children, and in adults. 

My personal and professional mission is to facilitate good communication and healthy relationships between people. As a researcher of social interaction, I am highly inspired by the beauty of emerging connection and mutual attunement between people.

I am a mother of two adult children, as well as a grandmother of two lovely grand daughters, aged 7 and 5, who both are highly facinated by nature’s wonders.

Ilmoittaudu seminaariin!

Ilmoittaudu "Luontoseikkailut neurokirjon lapsen ja isovanhemman suhteen tukena” -seminaariin 29.11. klo 17-20