Skip to main content
Blogi

Totta vai tarua? Kolme väitettä lapsen painonnoususta ja vanhemmista

Äiti ja tytär kiipeilemässä

”Millaisia asenteita liittyy vanhempiin tilanteessa, kun lapsen paino nousee? Kun lasten lihavuudesta keskustellaan, esiin nousee muutama hyvin yleinen väite, joille ei kuitenkaan ole vahvistavaa tutkimusnäyttöä”, muistuttaa blogissaan väitöskirjatutkija, terveydenhoitaja Terhi Koivumäki.

Painostigma on vahvasti esillä sekä mediassa, tutkimuksessa että yleisissä keskusteluissa. Painostigmalla tarkoitetaan mm. sitä, että henkilön paino yhdistetään erilaisiin ennakkoasenteisiin tai persoonallisuuden piirteisiin. Stigmatisointia on myös se, että henkilön paino aiheuttaa esimerkiksi syrjintää tai kiusaamista.

Oma väitöskirjantutkimukseni kohdistuu painostigmaan vanhemmuuden kautta: millaisia asenteita liittyy vanhempiin tilanteessa, kun lapsen paino nousee. Tässä blogissa käsittelen muutamaa väitettä, jotka nousevat usein esille, mutta joille ei ole tutkimusnäyttöä väitettä vahvistamaan.

Painostigman vähentämiseen voimme kaikki vaikuttaa. Voi aloittaa pohtimalla omaa suhdetta lihavuuteen ja lihavuuden syihin. Avoimin mielin olla läsnä, välttää ennakko-oletuksia ja antaa kaikille se sama mahdollisuus, mitä itsellemmekin toivomme: ymmärrys ja kunnioitus oman tilanteen erityisyyttä kohtaan.

Väite 1. Lapsen painoon vaikutetaan parhaiten antamalla vanhemmille terveellisten elintapojen ohjeita. TARUA

Kun sosiaalisessa mediassa keskustellaan lapsen painosta ja vanhempi kertoo, että oman lapsen paino on noussut, muilla keskustelijoilla on tarve antaa hyvää tarkoittavia neuvoja erityisesti syömiseen liittyen.

Tätä samaa vanhempien kertoman mukaan tapahtuu terveydenhuollon, lähipiirin tai jopa ulkopuolisten henkilöiden kautta. Kun lapsen paino nousee, sitä herkästi halutaan ”korjata” muutamalla yksinkertaisella ruokavinkillä. Sosiaalisessa mediassa korostuu erityisesti oman esimerkin kautta neuvominen – mikä toimii meillä, pitää toimia myös teillä.

Kun vanhemmilta kysytään syytä oman lapsen painonnousuun, suurin osa vanhemmista kokee, että heillä on hyvin tiedossa terveellisen ruokavalion ja terveiden elintapoja perusasiat – haasteena on niiden vieminen omaan arkeen. Arki saattaa olla hyvin kiireistä, kuormittavaa tai jostain syystä arki on mennyt kokonaan uusiksi. Vanhemmat myös kertovat, että omat arjen valinnat ovat riittävän järkeviä – niistä ei ratkaisuja ole löytynyt lapsen painonnousuun.

Kyse ei ole siitä, etteikö jokaisen meidän arjesta löytyisi asioita, joita voisimme muuttaa ja siten muokata elintapojamme terveellisemmiksi. Kyse on oikean tarpeen tunnistamisesta ja tilannekohtaisesta sensitiivisyydestä. Jos vanhemmat neuvoja kaipaavat, he myös niitä kysyvät. Vinkkien tarjoamisen sijaan olennaisempaa olisi lähteä siitä, että mitä perheelle kuuluu ja miten arki sujuu.

Väite 2. Lapsen painonnousun taustalla on aina selkeä syy. TARUA

Sekä vanhemmilla että ulkopuolisilla on tarve selvittää, mikä syy lapsen painonnousun taustalla on. Tämä on ymmärrettävää varsinkin vanhempien näkökulmasta. Jos syy selviää, asiaan on helpompi miettiä ratkaisuja.

Lapsen painonnousun taustalla on yhtä monta syytä ja syiden summaa, mitä on perheitäkin. World Obesity Federation luettelee lihavuuden taustalla oleviksi syiksi mm. geenit, biologian, ruuan, terveydenhuoltoon pääsyn, elämäntapahtumat, markkinoinnin, mielenterveyden, unen ja painostigman. Tähän kun yhdistetään jokaisen perheen yksilöllinen tilanne – voimavarat, turvaverkot, erilaiset persoonat, geenit ja opitut arjen tavat yms. – on selvää, että lihavuus ei ole yksinkertainen yhtälö. Eli se, että lapsen painonnousu olisi ratkaistavissa ”yksinkertaisilla” arjen elintapojen muutoksilla pelkästään, ei yleensä toimi. Ennemmin näkökulma kannattaisi näissä tilanteissa kääntää siihen, minkälaisia etuja muutokset tuovat perheen arkeen sekä perheenjäsenten hyvinvointiin, jaksamiseen ja uneen.

On myös paljon perheitä, joissa vanhemmilla on aito hämmennys ja tietämättömyys lapsen painonnousun syistä. He ovat rehellisesti arvioineet perheen arjen valintoja ja todenneet ne riittävän hyviksi. Usein perheessä on myös muita lapsia, jotka samoilla arjen valinnoilla kasvavat kasvukäyrien mukaisesti. Lapsen painonnousun syy on tärkeä pyrkiä selvittämään, mutta aina selkeää syytä ja varsinkaan yhtä sellaista, ei ole mahdollista löytää.

Väite 3. Lapsen painonnousun taustalla on välinpitämättömät vanhemmat. TARUA

Halusin nostaa myös tämän väitteen esille. Varsinkin sosiaalisessa mediassa muut kommentoijat herkästi arvostelevat vanhemmuustaitoja, jos lapsen paino on noussut. Tehdään vääriä johtopäätöksiä vanhempien sanoista tai tulkintoja tietämättä oikeastaan mitään perheen tilanteesta. Myös mediassa lasten lihavuudesta keskustellaan enemmän yksilön eli vanhemman vastuun ja toiminnan näkökulmasta kuin esimerkiksi yhteiskunnallisista tekijöistä, kuten ruokien markkinoinnista, kiusaamisen ehkäisystä tai riittävistä peruspalveluista.

Sekä omissa että kansainvälisissä tutkimuksissa näyttäytyy aivan toisenlainen vanhemmuus. Vanhemmat joutuvat tekemään isoja ja vaikeita päätöksiä, miten edetä, kun pohditaan lapsen painonnousua. Vanhemmat haluavat varmistua, että valittu tie on lapsen kannalta turvallinen. He joutuvat pohtimaan, millä keinoin painokehitykseen puututaan, jotta lapsen turvallinen keho- ja ruokasuhde säilyy. Eli kyse ei ole siitä, etteikö vanhemmat halua, että asiaan puututaan.

On myös paljon vanhempia, jotka tietävät, että moni asia pitäisi tehdä toisin tai että arki ei ole sellaista, mitä he itsekään toivoisivat. Voimavarat välillä riittävät vain perusasioiden järjestämiseen. Näiden perheiden tilanne ei parane sillä, että vanhempia syyllistetään tekemättömistä asioista, vaan pohtimalla ratkaisuja voimavarojen palauttamiseen. Jos perhettä kuormittavat taloudelliset huolet, huomio tulisi ensin kiinnittää näiden ratkaisujen etsimiseen. Tai jos vanhempaa haastaa lapsen temperamentti, miten voimme tukea kasvatusta, jotta vanhempi jaksaa lähteä vielä illalla ulkoilemaan hyvinkin vahvatahtoisen lapsen kanssa ja luottaa, että osaa hoitaa haastavat tilanteet lapsen kanssa.

Perhe kävelyllä koiran kanssa
Kun lapsen paino nousee – kokemusasiantuntijoiden eli vanhempien vinkit

Tähän loppuun halusin koota listan asioista, mitä vanhemmat ovat itse nostaneet vinkeiksi muille samassa tilanteessa oleville vanhemmille. Mitä he olisivat toivoneet saavansa kuulla siinä tilanteessa, kun oman lapsen paino on lähtenyt nousemaan.

  1. Luota omaan vanhemman tunteeseesi, miten edetä lapsen kannalta. Uskalla olla eri mieltä ja kyseenalaistaa, jos koet, että valittu tapa edetä ei ole mielestäsi lapsen edun mukaista. Pyydä vaihtoehtoja ja valitse niistä teidän perheellenne sopivin.
  2. Hyväksy, että aina syytä tai ratkaisua ei välttämättä löydy. Rehellinen oman toiminnan tarkastelu on järkevää, mutta se ei saa mennä liiallisuuksiin. Jokaisen arjessa on hyviä ja huonoja valintoja, täydellistä arkea ei ole olemassa.
  3. Keskity tähän hetkeen, älä liikaa menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Mitkä asiat juuri tässä elämäntilanteessa ja hetkessä ovat hyvin. Vältä tilannetta, jossa lapsi kokee, että ”maalissa” ollaan vasta kun paino muuttuu. Lapsella on joka vaiheessa oikeus kokea olevansa hyväksytty.
  4. Pohdi omaa ruoka- ja kehosuhdetta ja sen syntyä. Mitä itse ajattelet kehostasi ja millaisia ”perinteitä” haluat ylläpitää oman perheen arjessa ja mitä haluat tehdä toisin.
  5. Keskity hyviin asioihin sekä omassa vanhemmuudessasi että perheen arjessa ja lapsessa. Älä anna pielessä olevien asioiden nousta liian suureen rooliin, vaan anna huomiota ja pysähdy asioihin, joista iloitset.

Terhi KoivumäkiKirjoittaja on väitöskirjatutkija, terveydenhoitaja Terhi Koivumäki, Tampereen yliopisto

Katso Terhi Koivumäen luento (30 min) aiheesta, minkälaisia kokemuksia vanhemmilla liittyy oman lapsen painoon. Webinaari tarjoaa ajankohtaista tietoa ja tutkimusnäyttöä vanhempien kokemuksista sekä ajatuksia siitä, miten lapsen painoon liittyvistä teemoista olisi hyvä puhua terveydenhuollossa. Video on osa Aamos Kuntoutus- ja terapiapalveluiden Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeen kevään 2024 aikana julkaisemaa luentosarjaa.

Huolestuttaako sinua lapsesi painoon liittyvät asiat? Kiusataanko lastasi painon vuoksi? Et ole yksin. Moni vanhempi miettii samoja asioita. Vertaistukea on tarjolla Facebookin suljetussa Perhe-elämää ja painohuolia -ryhmässä. Tervetuloa mukaan!