Skip to main content

Johtaja Katariina Pärnä

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön johto uudistuu ja organisaatiorakenne madaltuu. Keskitymme tulevaisuudessa tuottamaan entistä laadukkaampia kuntoutus-, terapia- ja tutkimuspalveluja erilaisille asiakasryhmille. Jatkamme myös innovatiivista kehittämistoimintaa ja monipuolisia asiantuntijapalveluita.

Säätiön johtaja vaihtuu

Säätiön nykyinen johtaja VTT Katariina Pärnä kertoo, että toimintaa on jo muutettu viime vuosina runsaasti, kun muun muassa laitosmuotoisista kuntoutuspalveluista on luovuttu ja säätiö on muuttanut Puutarhakadulle Turun keskustan tuntumaan.

Seuraava askel on tehdä myös hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia. Organisaatiomuutosten myötä arkityössä pystytään tekemään tehokkaita ratkaisuja. Muutoksilla pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutokseen, kun hyvinvointialueiden toimintaa ollaan käynnistämässä.

Säätiön johtaja vaihtuu toukokuun alussa. Pärnän työsuhde päättyy 2.5.2022. Uutena johtajana 3.5.2022 aloittaa säätiön nykyinen kuntoutuspäällikkö, PsM Niina Hakala.

Johtaja Katariina Pärnä luottaa säätiön osaamisen ja laadukkaan toiminnan vahvistuvan entisestään tulevaisuudessa.

Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut tehdä työurani aikana aina mielekästä työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työuraa minulla on takana jo noin 40 vuotta. Koen, että juuri nyt on hyvä aika irrottautua nykyisestä tehtävästäni. Elämäntilanteeni mahdollistaa tämän ratkaisun. Säätiön vastuuhenkilöinä jatkavat huippuammattilaiset entistä dynaamisemmalla rakenteella, mikä toki helpottaa tätä ratkaisua myös.”

Uutena johtajana aloittava Niina Hakala on taustakoulutukseltaan psykologi. Hän tuntee hyvin säätiön kuntoutus- ja terapiapalvelut sekä kehittämistoiminnan ja on aiemmin tehnyt myös itse pitkään asiakastyötä.

Meidän suurin vahvuutemme on kokenut ja monipuolisesti kouluttautunut ja erikoistunut henkilöstö. Työtapamme perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja työtä tukeviin teoreettisiin viitekehyksiin. Ainutlaatuisen osaamisemme avulla pystymme tulevaisuudessakin tuottamaan ja kehittämään joustavasti perheiden tarpeita vastaavia palveluja.”

Uudistuksia johtoryhmään

Johtoryhmän jäseninä jatkavat johtaja Niina Hakalan lisäksi kehitysjohtaja Nina Mellenius ja hallintojohtaja Päivi Liukkonen.

Säätiön johtoryhmä

Aiemmin johtoryhmän jäsenenä toimineen lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jaana Nuotion työ painottuu jatkossa asiantuntijalääkärinä toimimiseen lasten, nuorten ja vanhempien kanssa.

Johtoryhmän jäsenet vastaavat tulevaisuudessa entistä vahvemmin oman vastuualueensa toiminnasta ja taloudesta sekä rakentavat verkostoja keskeisiin sidosryhmiin. Uuden johdon ja hallituksen yhteistyö on käynnistynyt avoimesti keskustellen ja tarkastellen säätiön palveluiden asemaa ajankohtaisissa toimintaympäristön muutoksissa.

Kehitysjohtaja Nina Mellenius näkee, että tulevaisuudessa perheiden kanssa tehtävän arjen työn, kehittämisen ja tutkimuksen välille voi syntyä uusia rakenteita tulevilla hyvinvointialueilla.

Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa avun tarpeisiin tullaan Suomessa toivottavasti vastaamaan yhä enemmän menetelmillä ja malleilla, joiden vaikutusta on arvioitu. Säätiömme pitkäjänteinen ja johdonmukainen työ perheenjäsenten vuorovaikutussuhteiden sekä seikkailu- ja luontolähtöisiä menetelmien parissa asettuu kehitysstrategiamme keskiöön. Meillä on mahdollisuus liittyä yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointialueemme kehittämiseen.”

Hallintojohtaja Päivi Liukkonen pohtii muutosta arjen työn kannalta.

Pyrimme hallinnollisesti toimimaan mahdollisimman joustavasti, matalalla organisaatiolla ja arkityön tarpeista tehokkaasti päätöksiä tehden. Haluamme jakaa vastuuta ja valtaa. Meillä on töissä valtavan taitavia ja kokeneita ammattilaisia, jotka usein tietävät parhaiten, miten vaikkapa jokin arjessa vastaan tuleva kysymys olisi paras hoitaa. Kaikkien meidän on tiedettävä, mikä roolimme työyhteisössä on, ja mitä hyvin tehty työ omassa tehtävässämme tarkoittaa. On myös hyvä tietää, mistä raha tulee ja mihin sitä menee ja miten saamme siitä parhaan hyödyn lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.”

Lisätiedot:

Niina Hakala, niina.hakala@mll.fi, puh. 040 6531 736

Katariina Pärnä, katariina.parna@mll.fi, puh. 040861 4855