Skip to main content

Pulkkailu

LAKU-työryhmässämme työskentelee kokeneita ja erilaisiin menetelmiin erikoistuneista ammattilaisia. Vuoden 2022 aikana hiomme tämän tiimin osaamista entistä vahvemmaksi, jotta pystymme vastaamaan yhä monipuolisemmin perheiden tarpeisiin.

LAKU-työryhmässämme työskentelee monipuolisesti erikoistuneita ammattilaisia. Työryhmässämme on erityisosaamista mm.

seikkailullisten ja luontolähtöisten menetelmien käytöstä perheiden kanssa
vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta tukevista tutkimusnäyttöön perustuvista menetelmistä (VIGMLL®-ohjaus ja Theraplay-terapia)
nepsy-valmennuksesta ja
palveluohjauksesta.

Kaikkia näitä menetelmiä hyödynnetään osana perheen yksilöllisesti suunniteltua LAKU-perhekuntoutusta.

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 5–15-vuotiaalle lapselle ja hänen perheelleen. LAKU-kuntoutuksessa keskitytään perheen arjen sujumisen tukemiseen lapsen nepsy-oireiden kanssa. LAKU-kuntoutuksessa moniammatillinen työryhmä tulee lähelle perheen arkea perheen kotiin ja 1,5 vuotta kestävän prosessin aikana työryhmä tulee perheelle tutuksi.