Skip to main content
search

Kelan uusi kuntoutuspalvelu tarjoaa apua nuorille opintoihin ja työelämään liittyvissä haasteissa.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä alkaa uutena palveluna 16–29 -vuotiaille nuorille suunnattu Oma väylä -kuntoutus. Oma väylä -kuntoutus tukee nuorta arjessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Kuntoutus on Kelan korvaamaa ja on tarkoitettu nuorelle, jolla on diagnosoitu ADHD, ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Kuntoutus on nuorelle maksutonta. Toteutamme Oma väylä -kuntoutusta Varsinais-Suomen alueella.

Nuorten arki on nyky-yhteiskunnassa melko haastavaa. Osalle se voi olla aika ylivoimaista, jolloin suoraan arkeen tuleva apu voi olla kullanarvoista. Nuoria kannattaa kannustaa hakemaan apua. Pitkään jatkunut koronapandemiakin on saanut monen nuoren olon tukalaksi ja ajatukset tulevaisuudesta alkavat hämärtyä maskin takana.

Nuori voi olla koko ajan enemmän tai vähemmän huolissaan opiskelusta, etäopiskelusta ja opintojen etenemisestä. Ajatus opiskeltavasta alasta voi olla myös epäselvä. Joku pohtii työelämän haasteita tai työelämään siirtymistä. Arkiset raha-asiatkin saattavat huolettaa. Moni nuori kaipaa takaisin normaaliin elämään, jossa olisi vähemmän rajoituksia, enemmän ystävien, opiskelu- ja työkavereiden tapaamisia ja arkisia rutiineja. Moni kaipaa toivoa tulevaan.

Oma väylä -kuntoutus tarjoaa tukea juuri näissä tilanteissa. Yhdessä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa nuori voi asettaa kuntoutuksen tavoitteet ja etsiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ja oman arjen parantamiseksi.

Yhteistyö

Moniammatillinen työryhmä tukee nuorta arjessa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä.

Meillä kuntoutusta toteuttaa kokenut moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosionomi AMK. He tapaavat nuorta ja vastaavat kuntoutuksen toteuttamisesta sekä laativat yhdessä nuoren kanssa tavoitteet kuntoutukselle. Lisäksi nuoren kuntoutukseen osallistuu tarvittaessa työelämän asiantuntija, joka ohjaa nuorta kouluttautumiseen ja työllistymisiin liittyvissä asioissa.

Oma väylä -kuntoutuksen kesto on kerrallaan 12 kuukautta. Kela voi myöntää Oma väylä -kuntoutusta enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella ja siihen liitetään lääkärinlausunto.

Oma väylä -kuntoutukseen kuuluu 27 nuoren yksilötapaamista, jotka voidaan toteuttaa nuoren omassa arkiympäristössä, jolloin kuntoutuminen tulee osaksi nuoren arkea.  Kuntoutukseen sisältyy nuorten 10 keskinäistä ryhmätapaamista mahdollistamaan vertaistuen.  Lisäksi kuntoutukseen sisältyy 1–2 läheisten ryhmätapaamista. Nuorten ja läheisten ryhmätapaamiset toteutetaan Paimiossa. Kuntoutukseen sisältyvät erilaiset tapaamiset ja toimet jaksotetaan niin, että niistä muodostuu eheä, nuoren kuntoutustarpeeseen vastaava kokonaisuus.

Tervetuloa meille Oma väylä -kuntoutukseen!

Lisätietoa Oma väylä –kuntoutuksesta löydät tämän linkin takaa.

Tai voit ottaa yhteyttä kuntoutussuunnittelija Kristiina Elovaaraan, puh 040 703 4272.