Skip to main content

Terapiapalvelut

Voit hakeutua nuoren kanssa avomuotoisiin terapia- ja tutkimuspalveluihimme, kun nuoren tai perheen tilanne tuntuu vaativan lisää selvitystä ja tukea. Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme, jotka auttavat hakeutumisessa palveluihin!

TERAPIAPALVELUT

Linkki nuotti-valmennus -sivulle
Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa nuori saa vahvistusta omaan kehitykseensä ja tukea kasvulleen eri ikävaiheissa. Toimintaterapian avulla nuori voi saada lisää keinoja ja taitoja osallistua arkiympäristönsä tapahtumiin.

Linkki tyttö olet helmi -etäohjaus-sivulle
Perheterapia

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään muutoksen tarpeessa koettuja asioita koko perheen voimin. Varaa aika Turkuun perheterapeutillemme!

Linkki Theraplay-sivulle
Theraplay nuorille

Theraplay

Theraplay-terapiasta apua lapsen käyttäytymishaasteisiin sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen ongelmien hoitoon.

Linkki Nuoren neuropsykiatriset oireet, tutkimus ja hoito -sivulle
VIG-ohjaus

VIG-ohjaus

VIG-ohjauksessa vanhempi tulee tietoiseksi kyvyistään ja taidoistaan rakentaa hyvää vuorovaikutusta hänen ja lapsen välillä. Lapsi ja nuori otetaan mukaan työskentelyyn hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Linkki Palveluohjaus nuorelle -sivulle
Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjauksen avulla voidaan selventää lapsen kuntoutukseen liittyviä etuuksia ja sitä, miten perheen saamat palvelut vastaavat tarpeita. Palveluohjauksen tavoitteena on helpottaa perheen arjessa toimimista ja jaksamista.