Tietoa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä

Tietoa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöstä

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö tarjoaa kuntoutus- ja terapiapalveluita erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Arvot ja tavoitteet

Jokainen vanhempi haluaa nähdä lapsensa tulevaisuudessa valoisia mahdollisuuksia. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka jakavat iloa hänen kehitysaskeleistaan, erityisesti silloin kun lapsen kehityksessä on haasteita.

Työtämme ohjaavia arvoja ovat

 • lapsen ja lapsuuden arvostus
 • yhteisvastuu
 • inhimillisyys
 • suvaitsevaisuus
 • ilo

 Meille tärkeitä toimintaperiaatteita ovat

 • lapsen osallistuminen
 • perhekeskeisyys
 • toiminnallisuus
 • avoimuus ja yhteistyöhakuisuus
 • joustavuus

Lapsi sydämessä ja mielessä

Palveluissamme painottuvat lapsi- ja perhelähtöinen työtapa sekä voimavarasuuntautuneisuus.  Vanhemmuuden ja lapsen mahdollisimman hyvän kasvun sekä kehityksen tukeminen ovat säätiön palveluiden ydin.

Läheisten ihmissuhteiden laatu on tärkeimpiä lapsen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Perhekuntoutuksen tehtävä on nostaa esiin lasten, äitien ja isien ainutlaatuiset ihmissuhteet, joissa lasten lisäksi kasvavat myös vanhemmat. Vanhemmuuteen kuuluu myös oman epätäydellisyyden peilaaminen lapsen kanssa. Kasvaminen on turvallista sellaisen aikuisen kanssa, joka suhtautuu itseensä ymmärtävästi ja joustavasti.

Lapsi tarvitsee kehitystään suojaavien tekijöiden vahvistamista. Erityislapsen vanhempien jaksamista tulee tukea monin eri keinoin. Moni vanhempi kaipaa tietoa ja mahdollisuutta pysähtyä keskustelemaan.

Kaikki vanhemmat haluavat nähdä lapsensa tulevaisuudessa valoisia mahdollisuuksia. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka jakavat iloa hänen kehitysaskeleistaan – vaikka välillä kompastuisikin.

Perhekuntoutuksessa moniammatillinen kuntoutustiimi keskittyy yhdessä perheen kanssa jäsentämään lapsen kuntoutusta arkilähtöisesti.

Historia

Säätiöllä on yli 25 vuoden kokemus perhekuntoutuksessa käytettävien toiminnallisten, seikkailullisten ja vuorovaikutusta tukevien menetelmien kehittämistyöstä osana kuntoutuspalveluitaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perusti vuonna 1994 Varsinais-Suomeen Yläneelle Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksen, jonka tehtävänä oli tarjota perhekuntoutusta psykososiaalisen avun tarpeessa oleville lapsille ja heidän perheilleen. Vuosien aikana lastensuojelullisen kuntoutuksen rinnalla lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ovat kasvaneet keskeisimmiksi kuntoutusmuodoiksi.

Alusta asti kehittämistoiminta on liittynyt kiinteästi perhekuntoutukseen ja sitä on rahoittanut nykyinen STEA (ent. RAY) ja Kela. Säätiöllä on yli 25 vuoden kokemus perhekuntoutuksessa käytettävien toiminnallisten, seikkailullisten ja vuorovaikutusta tukevien menetelmien kehittämistyöstä osana kuntoutuspalveluitaan.

Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksen toiminta liitettiin vuonna 2000 osaksi MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiötä. Säätiö on hallinnollisesti itsenäinen toimija ja sillä on yhteinen arvopohja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.

Vuonna 2014 huhtikuussa säätiön kaikki toiminta keskitettiin Alvar Aallon suunnittelemaan Paimion sairaalaan kunnostettuihin tiloihin. Kiinteistön omisti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Marraskuusa 2021 säätiö muutti uuteen toimipisteeseen Turkuun Puutarhakadulle. Uudessa toimipisteessä keskitytään avomuotoisiin palveluihin lapsille, nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille.

Laadunhallinta

Meille on tärkeää, että säätiömme asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat korkealaatuista palvelua. Tämä tarkoittaa perheen kunnioittamista, palveluiden saatavuutta ja yhdenmukaisuutta, potilasturvallisuutta, korkeatasoista osaamista ja vaikuttavuutta.

Säätiön laadunhallinta on toiminnan johtamista, yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä, suunnittelua, arviointia ja laatutavoitteisiin pyrkimistä. Säätiön laatutyötä ohjataan IMS-toimintajärjestelmällä, joka sisältää prosessikuvaukset, käsikirjat, dokumentit, raportit, riskien hallinnan ja mittarit.

Keräämme asiakaspalautetta viikoittain jokaiselta asiakasperheen aikuiselta ja lapselta. Asiakaspalautteista saatua tietoa seuraamme laatumittareiden avulla, joiden avulla tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistä vaativat kohdat.

Laatuvaatimuksemme sisältävät korkeatasoisen kuntoutusosaamisen, johon kuuluvat ammatillinen osaaminen, perheiden kohtaamisen taidot, toiminnan eettisyys ja perhekuntoutuksen menetelmiin liittyvä osaaminen.

Perhekuntoutuspalveluidemme tavoitteena on olla vaikuttavia ja lisätä mahdollisimman paljon lasten ja vanhempien hyvinvointia sekä terveyttä.

Asiakastyytyväisyys

YhteystiedotTutustu menetelmiin
Lasten neuropsykiatriset oireet

Johtoryhmä

 • Niina Hakala johtaja
  niina.hakala@mll.fi
  p. 040 6531736
 • Päivi Liukkonen hallintojohtaja
  paivi.liukkonen@mll.fi
  p. 040 8317 821
 • Nina Mellenius kehitysjohtaja
  nina.mellenius@mll.fi
  p. 040 5017 707
Ota yhteyttä