Skip to main content

Varhainen vastuunotto

Varhainen vastuunotto

Varhainen vastuunotto

Niina Remsu ja Maritta Törrönen (toim.)

Varhaisella vastuunotolla tarkoitetaan aikuisen vastuunottoa lapsen hyvinvoinnista. Varhainen vastuunotto on ehkäisevää lastensuojelua. Varhaisen vastuunoton toiminnassa työskennellään yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Toiminta on ryhmämuotoista perhetyötä, jonka toteutuksesta vastaavat moniammatilliset työryhmät. Varhainen vastuunotto perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen ja ohjattuun vertaistoimintaan. Tässä julkaisussa tarkastellaan varhaista vastuunottoa lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta. Heidän kokemustensa mukaan ryhmämuotoinen perhetyö on antanut voimia ja iloa arkeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus on kehittänyt varhaisen vastuunoton (Varvas-) toimintaa vuodesta 2003 lähtien Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Kirja on syntynyt osana Varvas-hankkeen kehittämistyötä.

Kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kehittäjiä ja tutkijoita. Kirja on suunnattu lapsi- ja perhepalvelujen työntekijöille ja alan opiskelijoille.

ISBN 978-952-5082-52-0

PAINOS LOPPU.