Skip to main content

Kenelle LAKU-kuntoutus on tarkoitettu? Mitä LAKU-kuntoutuksen tapaamisissa tehdään? Mitä hyötyä LAKU-kuntoutuksesta voi olla? Keräsimme yhteen 10 kysymystä ja vastausta 5-15-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen tarkoitetusta LAKU-perhekuntoutuksesta.

LAKU-perhekuntoutus - 10 kysymystä1. Kenelle LAKU-kuntoutus on tarkoitettu? ​

LAKU-kuntoutus on tarkoitettu 5-15 vuotiaalle lapselle/nuorelle, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi, ja hänen perheelleen.

2. Mitä LAKU-kuntoutuksen tapaamisissa tehdään? ​

Tapaamisissa yritetään löytää yhdessä perheen kanssa ratkaisuja heidän itsensä esille tuomiin arjen haasteisiin keskustelemalla ja/tai erilaisin toiminnallisin menetelmin.​

3. Missä LAKU-kuntoutuksen tapaamiset pidetään?

LAKU-kuntoutuksen tapaamiset pidetään perheen arkiympäristössä (kotona, päiväkodissa, koulussa tai esim. lähiluonnossa), Aamos MLL:n tiloissa Turussa ja osa tapaamisista voidaan pitää myös etänä. Kuntoutukseen kuuluu kaksi kuntoutusviikonloppua (la-su), jotka järjestetään Varsinais-Suomen alueella (tällä hetkellä Ruissalon kylpylässä).

4. Maksaako LAKU-kuntoutus? Entä saako kuntoutuksen ajalta rahaa? ​

LAKU-kuntoutus on perheelle maksutonta. Kuntoutusviikonlopuista vanhemmat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät.

5. Miten LAKU-kuntoutukseen haetaan?

LAKU-kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutushakemukseen (KU 132) tarvitaan liitteeksi julkisen terveydenhuollon lääkärin lausunto, jossa suositellaan LAKU-kuntoutusta.
Kirjoita hakemuksen palveluntuottajaksi Aamos MLL (järjestämme LAKU-kuntoutusta Kelan läntisen vakuutuspiirin alueella).

6. Edellyttääkö LAKU-kuntoutukseen osallistuminen lapselta diagnoosia vai riittääkö nepsy-oireet?

​LAKU-kuntoutukseen osallistuminen edellyttää, että lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi (adhd, autisminkirjon tai touretten diagnoosi).

7. Kuinka nopeasti LAKU-kuntoutukseen pääsee? ​

Kelan päätös voi kestää 1-2kk. Päätöksen saavuttua kuntoutuksen pääsee aloittamaan Aamos MLL:ssä n. 2 vko – 2 kk sisällä.​

8. Voiko LAKU-kuntoutukseen osallistua enemmän kuin kerran? ​

Kela myöntää tällä hetkellä LAKU-kuntoutusta vain kerran. Prosessi kestää kokonaisuudessaan puolitoista vuotta, jonka aikana tapaamisia on yhteensä 38.

9. Mitä konkreettista hyötyä LAKU-kuntoutuksesta voi olla? ​

LAKU-kuntoutuksesta voi hyöytä monin eri tavoin. Esimerkiksi lapsen arjentaidot voivat kehittyä, koulunkäynti voi sujua paremmin, perheen sisäinen vuorovaikutus voi kehittyä ja lapsen pystyvyydentunne voi vahvistua.

10. Kannattaako LAKU-kuntoutukseen hakeutua, vaikka kävisi jo toimintaterapiassa ja tukiverkostot olisivat kunnossa? ​

Kyllä LAKU-kuntoutukseen kannattaa hakea, jos perheen voimavarat riittävät ja jo olemassa oleva kuntoutus EI ole vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. LAKU-kuntoutus on harkinnanvaraista, eikä Kela myönnä yhtä aikaa vaativaa ja harkinnanvaraista kuntoutusta.