Skip to main content

Niina Hakala

Kuntoutuspäällikkönämme aloittaa 1.11.2021 alkaen ammattitaitoinen ja lämminsydäminen Niina Hakala, psykologi (PsM).

Ammattitaitoa suurella sydämellä

Olen saanut 8 vuoden ajan työskennellä MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä erilaisissa kuntoutus- ja asiantuntijatehtävissä. Viimeiset vuodet olen toiminut hankepäällikkönä kehittämishankkeissa ja saanut olla mukana kehittämässä uusia työtapoja perheiden tueksi.

Aloitin työni koulu- ja neuvolapsykologin tehtävissä, minkä myötä koulumaailma, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja eri toimijoiden välinen yhteistyö tuli hyvin tutuksi.

Vanhemmuuden sekä vanhemman ja lapsen välisen suhteen tukeminen on aina ollut lähellä sydäntäni ja olenkin erikoistunut vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta tukeviin menetelmiin (VIGMLL-ohjaus ja Theraplay).

Kahden koululaisen äitinä ymmärrän hyvin, että jokainen vanhempi tarvitsee välillä apua ja tukea. Elän perushektistä työn, läksyjen, pyykinpesun ja makaronilaatikon täyteistä arkea. Kotona minulle onkin tärkeää pystyä välillä pysähtymään pelkkään olemiseen ja laiskotteluun. Lisävirtaa saan merestä, metsästä ja ruuanlaitosta.

Tukea vanhemmille, parasta lapsille ja nuorille

Jokainen vanhempi haluaa lapselleen parasta. Silloinkin, kun elämässä tulee eteen vaikeita aikoja, yllätyksiä, diagnooseja tai voimat ovat vähissä.

Lapsi kasvaa omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen suhteessa vanhempiinsa. Meidän tehtävämme ammattilaisina on tukea vanhempia tässä tärkeässä tehtävässä vaikuttavien ja hyväksi todettujen työskentelymallien avulla.

Aikuiseen itsenäiseen elämään kasvaminen ei myöskään ole yksinkertaista ja siksi meille onkin tärkeää tarjota tukea myös itsenäistymisvaihetta eläville nuorille ja nuorille aikuisille.

Ainutlaatuista osaamista

Meillä säätiössä on erityistä osaamista lasten ja nuorten neuropsykiatrisista oirekokonaisuuksista sekä vanhemman ja lapsen välisen suhteen tukemisesta. Työtämme ohjaa lapsilähtöisyys, lapsuuden arvostaminen, suvaitsevaisuus ja inhimillisyys.

Haluamme erottautua ainutlaatuisella osaamisellamme, koska olemme kehittäneet yli 20 vuoden ajan perhelähtöisiä toiminnallisia, seikkailullisia ja luontolähtöisiä menetelmiä. Järjestötoimijana pystymme joustavasti kehittämään perheiden tarpeita vastaavia palveluja sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa.

Työhyvinvointia tulee vaalia

Kuntoutuspäällikkönä haluan pitää erityistä huolta myös ammattilaistemme työhyvinvoinnista.

Meillä tehdään töitä suurella sydämellä ja korkealla laadulla. Tärkeä osa työhyvinvointia on mahdollisuus tehdä työnsä sisällöllisesti hyvin ja korkeiden ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Jotta tämä on mahdollista, työtapojen ja käytettyjen menetelmien tulee perustua ajankohtaiseen tutkimustietoon ja työtä tukeviin teoreettisiin viitekehyksiin. Tulevaisuudessa on tärkeää ottaa käyttöön myös uusia näyttöön perustuvia menetelmiä työmme tueksi.

Työyhteisössämme minua ilahduttaa matalahierarkkinen moniammatillinen työskentelykulttuuri ja sitä toivon voivani vaalia jatkossakin.

Niina Hakala
Kuntoutuspäällikkö (1.11.2021 alkaen)
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö