Skip to main content

Eija Maija Toikka

Pitkäaikainen kuntoutuspäällikkömme Eija-Maija Toikka jää eläkkeelle 1.11.2021. Työvuosia on kertynyt reilusti yli 40 vuotta. MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä hän on tehnyt kunnioitettavat 27 vuotta työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Hieno pitkä ura

Eija-Maija aloitti uransa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä syyskuussa 1994 Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksessa perhetyöntekijänä lastensuojelullisessa kuntoutuksessa.

”Toiminta oli tuolloin uutta ja alkuvaiheeseen sisältyi monenmoista puuhaa! Toimintoja ja työmenetelmiä kehiteltiin ja yhteistyösuhteita luotiin moniin tahoihin.”, Eija-Maija muistelee.

Työuransa aikana Eija-Maijan työtehtävät ovat vaihdelleet perinteisistä kuntoutustyöntehtävistä kouluttamiseen ja esimiestehtäviin. Hän työskenteli ensin lastensuojelullisessa kuntoutuksessa, sitten sopeutumisvalmennuskursseilla, yksilöllisessä perhekuntoutuksessa ja HOPE-aivovammakuntoutuksessa.

Vuonna 2005 Eija-Maija oli mukana käynnistämässä ja toteuttamassa Kelan ryhmämuotoista perhekuntoutusprosessia Kokkolassa kahden vuoden ajan. Tehtäviin kuului peruskuntoutustyön ohella myös Kokkolan työryhmän perehdytystä ja kouluttamista säätiön kuntoutustyöotteeseen.

Vuodesta 2009 Eija-Maija toimi vaativan yksilöllisen kuntoutuksen palvelulinjan vastaavana ja muutamaa vuotta myöhemmin koko säätiön kuntoutuspäällikkönä sekä sosiaalipalveluista vastaavana henkilönä.

Osaaminen vailla vertaa

Eija-Maijan osaaminen ja itsensä kehittäminen on ollut huimaa. Hän on koulutukseltaan sosionomi YAMK, ja hän on täydentänyt osaamistaan tehtäväkuvan mukaisesti lähiesimieskoulutuksen ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon avulla.

”Vuosien aikana olen myös pyrkinyt vahvistamaan omaa menetelmäosaamistani ja kouluttautunut mm. seikkailullisiin toimintoihin, vanhempainryhmän ja lasten- ja nuortenryhmien ohjaukseen, ratkaisukeskeiseen työotteeseen, palveluohjaukseen, laatutyöskentelyyn, videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjauksen menetelmään (VIG), jossa olen toiminut ohjaajana, työnohjaajana ja menetelmän kouluttaja. Olen myös toiminut läheisneuvonpidon koollekutsujana ”, Eija-Maija kertoo.

”Varsinainen ”jokapaikan höylä” siis olen ollut! Vuosien saatossa kerättyä kokemusta ja työkalupakkia työkaluineen on tarvittu ja ne ovat olleet käytössä nykyhetkeen asti.”, Eija-Maija toteaa.

Eija-Maija on helposti lähestyttävä ja mutkattomasti toimeen tarttuva esimies. Eija-Maijalla on paljon hiljaista tietoa, lämminhenkistä ihmisten kohtaamisten taitoa ja taitoa soveltaa osaamistaan mitä erilaisimpiin tilanteisiin. Näihin työuran vuosiin on mahtunut organisaatiossa monenlaisia haastaviakin kohtia, joissa hänen tietoaan ja taitoaan on tarvittu. Eija-Maija pitää tärkeänä myös sitä, että hankalatkin asiat otetaan puheeksi, neutraalisti ja asiat asioina, kaikkia osapuolia kuunnellen.

Hienoja muistoja vuosien varrelta

Eija-Maijalle on jäänyt vuosien varrelta mieleen monia asioita ja hetkiä. Yksi niistä on, kun Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksessa tehtävä perhekuntoutustyö sai Ratkes-avain tunnustuksen. Se on erittäin arvostettu tunnustus ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen osaamisesta ja kehittämisestä.

”Huvitukseen, keskelle metsää, Pyhäjärven rannalle syntyi ja rakentui lasten ja nuorten ja vanhempien hyvinvoinnin tueksi jotain ainutlaatuista ja uudenlaista. Tämä työ on kantanut näihin päiviin ja uskon, että sen perinne jatkuu uudessa Turun toimipisteessä.”

Ja ennen kaikkea – asiakasperheet ovat olleet aina lähellä Eija-Maijan sydäntä. Joskus työkaverin pitää ihan kysyä mitä on sattunut, kun Eija-Maijan silmät loistavat, ja hän näyttää olevan täynnä energiaa. Silloin Eija-Maija saattaa väläyttää leveän hymyn ja vastata: ”Olen ollut asiakastyössä, oli hyviä keskusteluja ja toimintaa perheen kanssa.”

”Vuosien saatossa on syntynyt paljon tärkeitä kuntoutuskumppanuuksia perheiden ja perheen yhteistyöverkostojen kanssa. Motot ”Yhdessä lapsen parhaaksi ja Lapsi mielessä ja sydämessä” ovat antaneet hyvän arvopohjan ja tavoitteellisen suunnan varmistamaan perheiden toimintakykyä ja hyvinvointia.”

Mieleenpainuvista asioista Eija-Maija nostaa esille myös koko työyhteisön.

Osaava, asiaansa omistautunut moniammatillinen työyhteisö ammattilaisineen on ollut upea voimavara! Kaikkia meitä on tarvittu, jotta perheet ovat saaneet laadukasta kuntoutusta. Siivous-, ravintokeskus-, toimisto-, IT-, hallinto- sekä kehittämis- ja kuntoutushenkilöstö ovat olleet yhteisö, jota on ollut hienoa olla johtamassa!”.

”Ratkaisukeskeisyys
on kuin Aallon maljakko.
Yksinkertainen ja kaunis,
mutta on haasteellista ja ponnisteluja vaativaa
saada aikaan samanlainen.”
– Insoo Kim Berg-

Eija Maija Toikka

Tattista vaan!

Eija-Maijan apuun on aina voinut luottaa, ja hänen ihmistuntemuksensa on vailla vertaa. Nyt eläkepäivillään hän pääsee tekemään kaikkea sitä mitä haluaa, oli se sitten oman perheen ja jälkipolven kanssa puuhastelua tai mattojenpesua, marjastusta tai leivontaa.

Tattista vaan! Kiitokset Eija-Maijalle hienoista vuosista MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä! Toivotamme sinulle koko työyhteisön puolesta ihania eläkepäiviä!