Skip to main content

Kunniamerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt kuntoutuspäällikkö Eija-Maija Toikalle ja kuntoutussuunnittelija, perheterapeutti Pekka Lyytiselle Suomen Leijonan ansioristin (SL Ar) ansioista lasten, nuorten ja perheiden hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Paljon onnea Eija-Maija ja Pekka!

Eija-Maijalla on ”Lapsi sydämessä ja mielessä”

Kuntoutuspäällikkö, sosionomi YAMK Eija-Maija Toikka teki upean ja pitkän työuran erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työuraa ehti kertyä yli 40 vuotta koulukotimaailmasta vaativan kuntoutuksen pariin.

Eija-Maija on osallistunut säätiön edustajana mm. monien eri kuntoutus- ja kehittämisverkostojen työskentelyyn sekä säätiön palvelujen kehittämiseen, erityisesti silloin, kun säätiö on lähtenyt tuomaan suomalaiseen perhetyöhön VIGMLL®-ohjausmenetelmää (Video Interaction Guidance, suom. videoreflektiivinen vuorovaikutuksen ohjaus). Työurallaan hän on systemaattisesti myös hyödyntänyt ja edistänyt ratkaisukeskeistä ja voimavarasuuntautunutta työotetta niin perheiden kuin alaistensa kanssa.

Eija-Maijan lämmin persoona on aina sopinut ilmentämään MLL:n ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön arvoja ja tunnuslauseita ”Onni löytyy arjesta”, ”Yhdessä perheen parhaaksi”, ”Turvaa ja iloa arkeen” sekä erityisesti ”Lapsi sydämessä ja mielessä”. Nämä ajatukset sopivat myös hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, johon hänellä on nyt eläköitymisen myötä enemmän aikaa keskittyä.

 

Eija-Maija Toikka

Pekka luo lämpöä ympärilleen – vaativia asiantuntijatehtäviä ja seikkailua

Kuntoutussuunnittelija, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Pekka Lyytisellä on ansiokas työura lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Tällä hetkellä Pekka toimii vaativissa asiantuntijatehtävissä. Hän on kysytty työnohjaaja, luennoitsija ja kouluttaja. Hän on myös VIGMLL® -menetelmän moniosaaja, työnohjaaja ja kouluttaja.

Pekan työtavalle on ominaista kyky yhdistää teorialähtöistä analyysia käytännön asiakastyöhön ja auttaa tätä kautta ihmisiä syventämään ihmissuhteisiin liittyvää ymmärrystään. Lisäksi Pekalla on erityisosaamista liittää kielen varassa tapahtuvaan työskentelyyn kokemuksellisuutta ja kehollisuutta seikkailullisten ja luontolähtöisten menetelmien hallitsemisen kautta. Pekan osaamista psykoterapeuttina perhe- ja pariterapiassa (ET) voidaan laajasti hyödyntää osana säätiön perhekuntoutus- ja asiantuntijapalveluita.

Pekan erityisiä viimeaikaisia ansioita on myös Suomessa uraauurtavan seikkailuterapeuttisen ja luontoperustaisen työskentelyn tutkiminen, kehittäminen ja hyödyntäminen perheiden kanssa tehtävässä työssä. Hän on esiintynyt ja edustanut säätiötä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä seikkailualan verkostoissa ja konferensseissa ja toiminut mm. kansallisen seikkailukasvatusverkoston puheenjohtajana.

Pekan panos MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä on liittynyt laajasti myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen teemojen kehittämiseen. Hän on toiminut monia vuosia säätiön työsuojeluvaltuutettuna, ja saavuttanut siinä roolissa koko työyhteisön luottamuksen ja arvostuksen. Hän hyödyntää laajasti dialogisia menetelmiä myös eri työryhmien työnohjauksessa ja mentoroinnissa.

Persoonaltaan Pekka on filosofinen, nuuskamuikkuinen pohdiskelija, joka viihtyy nuotion loimussa ja luo lämpöä ja luottamusta myös ympärilleen.

 

Pekka Lyytinen

 

Lämpimät onnittelut Eija-Maija ja Pekka kunniamerkeistä!

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö