Skip to main content

Kuvakollaasi

Saimme STEA:lta myönteisen avustusehdotuksen kaikille seuraaville hankkeille vuodeksi 2022: Isovanhemmat ja lapset metsään! -kehittämishanke 2020-2022, Isät ja pojat puussa! – seikkailutoiminta, Tyttö olet helmi! -jatkohanke 2022 ja Lapsen arvokas keho -kehittämishanke 2022-2024

  • Isovanhemmat ja lapset metsään! -kehittämishanke 2020-2022: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja isovanhempien välisen suhteen vahvistamiseen luontolähtöisten toiminnallisten menetelmien avulla.
  • Isät ja pojat puussa! – seikkailutoiminta: Toiminta on tarkoitettu neuropsykiatrisesti oireileville pojille ja heidän isilleen. Tarkoituksena on neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten kasvun ja kehityksen edistäminen sekä syrjäytymisen riskin ennaltaehkäisy vahvistamalla poikien ja isien välistä suhdetta toiminnallisin menetelmin.
  • Tyttö olet helmi! -jatkohanke 2022: Nuorten tyttöjen alkavien mielenterveysoireiden varhaiseen tunnistamiseen ja suojaavien tekijöiden lisäämiseen kehitetyn mallin juurruttamiseen osaksi MLL:n verkkopalveluita sekä Salon palvelujärjestelmää.

Lisäksi saimme vielä myönteisen avustusehdotuksen uuteen kehittämishankkeeseen:

  • Lapsen arvokas keho -kehittämishanke 2022-2024: Alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheiden psykososiaalisen tuen mallin kehittämiseen. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Sydänliitto ry:n, Lounais-Suomen Marttojen ja Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Kerrassaan upeaa!

Kerromme lisää hankkeiden toiminnasta heti alkuvuodesta. Kannattaa olla kuulolla ja laittaa seurantaan hankkeiden omat Facebook-sivut: Tyttö olet helmi!Isovanhemmat ja lapset metsään! ja Isät ja pojat puussa!.

Lisätiedot:

Nina Mellenius
Kehittämispäällikkö
nina.mellenius@mll.fi
p. 040 501 7707