Skip to main content

Olemme halunneet panostaa nepsy-osaamiseen ja useat työntekijämme kouluttautuivat ratkaisukeskeisiksi neuropsykiatrisiksi valmentajaksi. Tämän johdosta lanseerasimme uuden palvelun: Nepsy-valmennuksen.

Neuropsykiatriset vaikeudet ovat tyypillisiä etenkin lapsilla ja nuorilla, joilla on todettu esim.:

  • keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeutta (ADHD tai ADD)
  • autismin kirjon piirteitä (Aspergerin oireyhtymä)
  • kielellistä erityisvaikeutta tai
  • tunne-elämän säätelyn haastetta.

Nepsy-valmennusta lapsille ja nuorille

Tarjoamamme nepsy-valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on haasteita omassa arjessa. Kullakin haasteet voivat näyttäytyä omalla tavallaan, eikä kriteereitä valmennukselle ole. Yhdellä toiminnanohjauksen haasteet voivat näkyä esim. vaikeutena ehtiä ajoissa kouluun, saada läksyt tehdyksi ja hallita laajempia kokonaisuuksia opiskeluun liittyen. Toisella taas haasteet voivat liittyä kaverisuhteisiin, sosiaalisiin tilanteisiin ja impulsiivisuuteen, kun kolmas toivoo nepsy-valmennuksesta tukea itsetunnon vahvistumiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.

Keskeistä valmennuksessa on, että yhdessä valmentajan kanssa asetetaan konkreettinen, eteenpäin vievä tavoite, jota kohti työskennellään yhdessä, valmennettavalle mielekkäiden menetelmien mukaisesti. Työskentely voi tapahtua perheen kotona, Kuntoutussäätiön tiloissa Paimion parantolassa tai tavoitteen kannalta oleellisessa ympäristössä. Valmennuksessa tutustutaan, luodaan tavoite, työskennellään tavoitetta kohti ja tehdään yhteistyötä vanhempien, koulun tai hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan tahon kanssa.

Valmentaja

 

Miten hakea nepsy-valmennukseen?

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi tulla perheen omasta aloitteesta, hoitavan lääkärin tai esimerkiksi terveydenhoitajan suosituksesta. Tavallisimmin valmennukseen tullaan terveydenhuollon tai sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Valmennukseen voi tulla myös itse maksavana.

Ole yhteydessä, kerromme mielellämme lisää. Haasteet on tehty voitettavaksi ja ongelmat ratkottaviksi!

”Kaikki unelmamme voivat toteutua, jos meillä on kylliksi rohkeutta tavoitella niitä.” -Walt Disney

 

Lisätietoja: Kati Koli, kuntoutussihteeri, kati.koli@mll.fi, puh. 040 180 1117