Skip to main content

Rohkeus

Järjestämme seuraavan ääreishermo- ja lihassairaudet perhekurssin 6.-10.9.2021 MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tiloissa Varsinais-Suomessa. Kurssille voivat osallistua yli 1-vuotiaat, alle kouluikäiset ja alakouluikäiset lapset, joilla on diagnosoitu ääreishermo- tai lihassairaus.

Ääreishermo- ja lihassairaudet kurssin sisältö

Sopeutumisvalmennuskurssilla perheet pääsevät tapaamaan muita perheitä, jotka elävät arkea lapsen sairauden kanssa. Tämä mahdollistaa vertaistuen saamisen ja kokemusten jakamisen. Kurssilla saa lisäksi ajankohtaista tietoa lasten lihassairauksista, niiden hoidosta, kuntoutuksesta ja palveluista.

Kurssi pitää sisällään ohjelmaa ryhmissä (vanhemmat, kuntoutujalapset ja sisarukset) ja tekemistä oman perheen kesken. Ohjelmaan kuuluu myös kaikille yhteistä toimintaa.

Koko perheelle tarkoitettu kurssi kestää 5 vuorokautta.

Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö.

Ääreishermo- ja lihassairaudet kurssin tavoitteet

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteet määritellään perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Keskeisinä tavoitteina on

  • tukea lapsen ja perheen vuorovaikutusta toimimista arjessa
  • auttaa lasta toimimaan ryhmässä tasavertaisesti toisten kanssa
  • mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen
  • omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
  • vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
  • auttaa sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita.

Kuntoutukseen liittyvät etuudet, kuten kuntoutusrahan ja matkakustannukset, maksaa Kela.

Lisätietoja tulevista sopeutumisvalmennuskursseista nettisivuiltamme tai Kati Koli, puh. 040 180 1117, kati.koli@mll.fi