Skip to main content

Perhekuntoutuskeskus Lauste ry ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos ovat solmineet sopimuksen strategisesta kumppanuudesta. Kumppanuussopimuksen myötä MLL siirtää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutusssäätiön hallinnan Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:lle.. Varsinais-Suomen alueelle saadaan nyt voimien yhdistämisen myötä vahva toimija, joka palvelee lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja kehittää kokonaan uudenlaisia palvelumalleja.

Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Aamoksen strateginen kumppanuus muodostaa Varsinais-Suomen alueelle toimijan, jolla on osaamista tukea kokonaisvaltaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä arjen vaikeissa hetkissä. Sekä tarvittaessa ottaa vastuu tilanteessa, kun tuen tarve vaatii kiireellistä sijoitusta. Hyötyjiä ovat ennen kaikkea lapset ja nuoret sekä heidän perheensä.

Lastensuojelun sekä lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaativat jatkossakin alan toimijoilta joustavuutta ja ketterää palvelutuotantoa. Sote-palveluja painotetaan tulevaisuudessa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin ja jälkihuollon palveluihin.

Tähän tähtää myös näiden kahden voittoa tavoittelemattoman ja alalla pitkään toimineen organisaation kumppanuus. Se mahdollistaa Perhekuntoutuskeskus Lausteen palveluiden laajentumisen kuntoutus- ja terapiapalveluihin.

– Meille strateginen kumppanuus Aamoksen kanssa on erinomainen mahdollisuus parantaa ja laajentaa palvelutarjontaamme ja tarjota perheille, lapsille sekä nuorille vieläkin vaikuttavampaa ja ennaltaehkäisevää tukea. Jatkossa meillä on myös terveydenhuollon palveluja ja KELA-kuntoutusta. Olen iloinen siitä, että saamme kumppaniksemme Aamoksen erittäin ammattitaitoisen henkilöstön. Mikä tärkeintä, jaamme saman arvopohjan, Perhekuntoutuskeskus Lausteen toiminnanjohtaja Jussi Ketonen sanoo.

Strategisen kumppanuuden vaihtuminen MLL:stä Lausteeseen ei vaikuta Aamoksen palveluihin tai asiakassuhteisiin, jotka jatkuvat entisellään.. Jatkossa asiakkaita palvellaan Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut -nimen alla.

– Olemme Aamoksessa iloisia saamastamme luottamuksesta ja mahdollisuudesta jatkaa tärkeää työtämme yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa. Haluamme edelleen jatkaa pitkäaikaista kehittämistoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää yhä vaikuttavampia tapoja tukea lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa sekä tarjota laadukasta kuntoutus- ja terapiapalvelua, Aamoksen johtajana jatkava Niina Hakala sanoo.

Aamoksella on Turun seudulla noin 200 asiakasta. Asiakkuudet jatkuvat keskeytyksettä, eikä muutos edellytä asiakkailta mitään toimia. Yhteyshenkilöt ja heidän puhelinnumeronsa Aamoksessa pysyvät ennallaan ja myös tutut asiakastilat Turun Puutarhakadun toimipisteessä säilyvät.