Skip to main content

Keräsimme yhteen 10 yleisintä kysymystä NUOTTI-valmennuksesta. NUOTTI-valmennus on opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille tarkoitettua maksutonta ammatillista kuntoutusta. Sitä voi hakea myös, jos opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

1. Kenelle NUOTTI-valmennus on tarkoitettu?

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille, jotka kaipaavat apua ja tukea esim. opiskelupaikan etsinnässä, tukea itse opiskelussa tai arkielämän haasteissa.

2. Mitä NUOTTI-valmennuksen tapaamisissa tehdään?

Esimerkiksi keskustellaan nuorelle tärkeistä asioista, etsitään tietoa eri asioista, yritetään löytää vastauksia ja apuja nuoren arkeen, opiskeluun tai ajanhallintaan. Käydään tutustumassa esimerkiksi työpajoihin ja oppilaitoksiin. Käydään kahvilla, kävelyllä, tapaamassa opinto-ohjaajaa…

3. Missä NUOTTI-valmennuksen tapaamiset pidetään?

Nuoren kanssa voidaan tavata nuoren kotona, lähikahvilassa, kirjastossa, koululla, ulkoilun merkeissä tai esimerkiksi MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tiloissa Turussa. Tavataan siellä, missä nuorelle tapaaminen on luontevinta.

4. Maksaako NUOTTI-valmennus?

NUOTTI-valmennus on maksutonta eli se ei maksa nuorelle mitään.

5. Saako NUOTTI-valmennuksesta rahaa?

Nuori voi saada Kelalta kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajalta.

6. Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan?

NUOTTI-valmennukseen haetaan soittamalla Kelan valtakunnalliseen kuntoutusnumeroon p. 020 692 205 (arkisin klo 9-16) ja ilmoittamalla haluavansa NUOTTI-valmentajan. Hakeminen on siis erittäin yksinkertaista.

Sopivasta NUOTTI-valmentajasta voi puhelimessa esittää Kelan virkailijalle toiveen. Kannattaa muistaa siis sanoa, että haluaa NUOTTI-valmennukseen vaikkapa meille MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöön.

7. Kuinka nopeasti NUOTTI-valmennukseen pääsee?

Voi päästä hyvinkin nopeasti – heti, kun Kelasta on tehty nuorelle suullinen haastattelu puhelimitse. Joskus voi kestää 1-2 kk, että saa haastatteluajan.

8. Voiko läheinen ilmoittaa nuoren NUOTTI-valmennukseen?

Voi, mutta on hyvä, että asiasta jutellaan ensin nuoren kanssa. NUOTTI-valmennukseen ei voi ketään pakottaa, vaan nuorella pitää itsellä olla ajatus tuen tarpeesta. Läheinen, esimerkiksi vanhempi, voi hyvin olla meihin yhteydessä ja voimme yhdessä pohtia keinoja nuoren motivoimiseksi.

9. Voiko NUOTTI-valmennukseen osallistua enemmän kuin kerran?

Kyllä. Yksi NUOTTI-valmennusjakso kestää 5 kk. Joskus tarvitaan lisäaikaa nuoren asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen, ja silloin Kelasta on mahdollista saada jatkoa NUOTTI-valmennukselle.

10. Voiko osallistua NUOTTI-valmennukseen, vaikka olisi jo opiskelupaikka?

Voi osallistua, vaikka opiskelisi. Nuori voi tarvita apua ja keinoja juuri siihen, että opiskelut sujuisivat paremmin.

Kysymyksiin vastasi NUOTTI-valmentajamme Kristiina Elovaara.

Kannattaa lukaista myös Mikaelin kokemuksia NUOTTI-valmennuksesta.

Lisää tietoa NUOTTI-valmennuksesta löydät sivuiltamme ja voit myös samalla tutustu iloisiin ja ammattitaitoisiin NUOTTI-valmentajiimme.